Nya riktlinjer ska underlätta förvaltningen av kronviltet i Stockholms län.
Foto: Mostphotos Nya riktlinjer ska underlätta förvaltningen av kronviltet i Stockholms län.

Plan för kronviltet i Stockholms län

Kronviltstammen i Stockholms län har blivit allt större. Därför har länsstyrelsen gjort en förvaltningsplan för kronviltet, bland annat för att dämpa skador för jord- och skogsbrukare

Kronhjortspopulationen växer stadigt i Stockholms län, framför allt runt ursprungsområdena i Hölö i Södertälje kommun, Kårsta i Vallentuna kommun och Bro i Upplands-Bro kommun.
Tätast med kron är det i Södertälje kommun, öster om E4:an.

116 kronvilt fälldes i länet
Det finns åtta kronskötselområden registrerade i länet. Den senaste säsongen fälldes det 116 kronhjortar i länet. Det var 28 handjur, 45 honor och 43 kalvar.
Kronviltet ska tillåtas fortsätta sin utbredning i länet. Etableringen måste dock ske med försiktighet, så att skador på jord- och skogsbruk kan hållas nere, konstaterar Tobias Hjortstråle, vilthandläggare på länsstyrelsen i Stockholm.

”Orsakar tyvärr skador”
– Vi hoppas att riktlinjerna kan hjälpa markägare och jägare med en bra förvaltning av kronhjort i länet. Populationer som växer kraftigt kommer tyvärr att orsaka skador för jord- och skogsbrukare. Det är viktigt att förvaltningen lokalt i länet bygger på skötselplaner inom kronhjortsskötselområden, där jägare och markägare kommer överens om målsättningen med den lokala kronhjortsförvaltningen, säger Tobias Hjortstråle.

Bör spara äldre handjur
En målsättning för förvaltningen är att det ska finnas en tillräckligt stor andel handjur, som är sex år eller äldre. Då blir hindarna betäckta vid bästa tidpunkt.
Kronviltet ska bara stödutfodras i undantagsfall under svåra vintrar, men inte i närheten av skadekänslig gröda eller skog.
Det går att ha skyddsjakt på eget initiativ på kronkalvar under tiden 1 juli till 15 april. Då får årskalvar fällas både för att förebygga skador vid fält med oskördade grödor och stoppa stamskador på barrträd.