Polismyndighetens planer på nya föreskrifter för skjutbanor innebär bland annat att alla stationer för fältskytte och jaktstigar ska besiktigas före en tävling. Den byråkratin och avgifterna kan ta kål på skyttet, befarar både jägare, skyttar och M-politikern Sten Bergheden.
Foto: Matts Bildström Polismyndighetens planer på nya föreskrifter för skjutbanor innebär bland annat att alla stationer för fältskytte och jaktstigar ska besiktigas före en tävling. Den byråkratin och avgifterna kan ta kål på skyttet, befarar både jägare, skyttar och M-politikern Sten Bergheden.

Polisens dråpslag mot jaktstigar

Jakten på skyttar blir riksdagsfråga

Polismyndigheten laddar för nya föreskrifter för skjutbanor som bland annat innebär att samtliga stationer för fältskytte och jaktstigar ska besiktigas inför tävlingar. Polisens planer tas upp i en riksdagsfråga från M-politikern Sten Bergheden, som vill stoppa ”den orimliga jakten på skyttar”.
– Detta är troligen slutet för fältskytte och jaktstigar, kommenterar den dynamiska skyttemedaljören Pia Clerté om polisens besiktningskrav.

Det var i tisdags den 9 april som Polismyndigheten bjöd in skytteförbunden och jägarna för att informera om det utkast som finns. Senare ska det bli en remissomgång, bland annat om att samtliga skjutplatser och skjutstationer i terräng ska besiktas inför tävlingar.
Jägarnas Riksförbund (JRF) var med på mötet. Det var riksviltvårdskonsulenten Jens Gustafsson som deltog via Skype.
– Besiktningskraven kan leda till praktiska svårigheter att ha jaktstigsskytte, konstaterar han.

JRF ser stora problem
Jens Gustafsson ser stora problem med att hinna få stationerna besiktade i tid eftersom de byggs någon dag före en tävling. Dessutom kanske en station måste byggas om strax före skyttet börjar. Han ifrågasätter även om besiktningskraven är en rimlig byråkrati.
– Polisen försöker laga något som inte är sönder, säger riksviltvårdskonsulenten.

Förbunden får bankontrollanter 
Polismyndigheten vill se stationerna på fältskyttet eller en jaktstig som en tillfällig skjutbana som måste besiktigas. Det ska göras av bankontrollanter inom förbunden. Kontrollanterna ska utbildas av skytte- eller jägarorganisationen och examineras av polisen, ungefär som en ordningsvakt.
Inför en tävling ska dessa kontrollanter åka ut till tävlingsplatsen och dokumentera hur stationerna är byggda. Dokumentationen sänds till polisen som sedan ger klartecken. Om klartecken ges får tävlingen sedan genomföras. För detta ska både kontrollanten och polisen kunna ta ut en avgift.
– Det blir även en fråga hur de här avgifterna slår mot skytteverksamheten, säger Jens Gustafsson på JRF.

M-politiker mycket kritisk
Moderaternas Sten Bergheden, som ansvarar för jakt-, skytte-, och vapenfrågor i riksdagens justitieutskott, är mycket kritisk till det byråkratiska upplägget.
– Är detta verkligen en uppgift som svensk polis ska lägga kraft på, att jaga Sveriges skytteföreningar och deras verksamhet? Är det rimligt? undrar M-politikern.
Han kräver ett svar på den frågan från inrikesministern Mikael Damberg (S). Riksdagsfrågan överlämnades i går, torsdag.

Tusentals stationer byggs ideellt
Eftersom det är ideella krafter för skyttet byggs stationerna ofta på lördagen före tävlingen på söndagen. Att bygga i förväg är normalt inte möjligt eftersom funktionärer inte kan uppbringas under arbetsveckorna. Dessutom riskerar målen att bli förstörda om de står ute i väder och vind, sammanfattar Sten Bergheden.
– Skytteverksamhet i Sverige bedrivs i över 1 000 föreningar. Under högsäsong kan under en vecka hundratals tävlingar ordnas, med totalt flera tusen enskilda stationer, konstaterar Sten Bergheden (M).
– Om det som beskrivs ovan skulle bli verklighet skulle det i praktiken innebära stopp för mycket av såväl fältskytte som jaktstigar, tillägger han.

SM-tävling skulle ha stoppats
Den framgångsrika dynamiska skytten Pia Clerté ser inte bara ett hot mot fältskyttet och jaktstigarna. Även de dynamiska skyttegrenarna drabbas.
– Exempelvis SM i Dynamiskt hagel 2018 hade troligen aldrig kunnat genomföras under dessa förutsättningar, kommenterar hon.

Endast stillastående skytte?
Det som hittills läckt ut från Polismyndigheten är att även de nya föreskrifterna kan handla om att allt skytte måste vara ”stillastående” och att skotten måste avlossas i rät vinkel mot skjutvallen.
– Hur det går med ”skytte under rörelse” har vi inte hört än. Det nämndes inte vid mötet, konstaterar Pia Clerté om sittningen den 9 april.