På protestlistan finns fler än 1 000 namn och ett fyrtiotal anonyma underskrifter från personer som inte vill ha varg i Jämtland.
Foto: Mostphotos På protestlistan finns fler än 1 000 namn och ett fyrtiotal anonyma underskrifter från personer som inte vill ha varg i Jämtland.

Protestlista mot vargar i Jämtland

Naturvårdsverket har fått ta emot en protestlista mot beslutet om att det ska finnas minst en vargföryngring i Jämtlands län. På listan finns fler än 1 000 namn och ett fyrtiotal anonyma underskrifter.

– Kan vi alla som lever, bor, har tamboskap, renägare, ägare till jakthundar, och ”bara” är länsbor få bestämma, någon gång?! Många av oss vill inte ha en utökad vargstam, säger Anna Gillgren, som står bakom uppropet, till Jämtlands Tidning.
Hon har själv sett varg på sin tomt i Öjarn i Strömsunds kommun och haft kontakt med flera samebyar som är tacksamma för att hon lyfter frågan än en gång.
– Rovdjurssituationen är ohållbar för dem i dag, säger Anna Gillgren och hoppas förstås på respons från Naturvårdsverket.

Hänvisar till skyddsjakt
Beslutet står dock fast.
– Vi ska ha vargpopulationer som är livskraftiga på lång sikt. Det är viktigt att säga i sammanhanget att det är fortsatt möjligt att jaga varg med skyddsjakt. En renskötare kan ansöka om skyddsjakt hos länsstyrelsen, säger Marcus Öhman, chef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.
Det betyder dock inte att skyddsjakten blir beviljad.
Som Jakt & Jägare har rapporterat tidigare har länsstyrelsen i Jämtlands län nyligen vänt sig till Högsta förvaltningsdomstolen för att få prövat: ”Vad ger lagen oss för utrymme att hantera skyddsjakt på varg när en samebys område berörs av ett vargrevir?”
Anledningen är att Förvaltningsrätten i Luleå har stoppat en beviljad skyddsjakt efter ett överklagande.

Fler har protesterat
Tidigare har länsstyrelsen, flera kommuner, samebyar och Sametinget vänt sig till Naturvårdsverket med protester mot beslutet om en vargföryngring i Jämtlands län.
– Vi hittar inte på reglerna, vi kan inte bestämma själva utan det är Naturvårdsverket som styr. Förvaltningen arbetar i långa tidsspann och nästa gång det ska beslutas om miniminivåer är inom fem år, och då kanske resultatet från i år har bäring, säger Henrik Hansson som är viltchef vid länsstyrelsen till Jämtlands Tidning.