Larver från älgens nässtyng. Dessa hittade eftersöksjägaren Bengt Håkanson i Fritsla i en älvkviga som avlivades 2014. Nu är parasiten även etablerad hos rådjur.
Foto: Martin Håkansson, arkivbild Larver från älgens nässtyng. Dessa hittade eftersöksjägaren Bengt Håkanson i Fritsla i en älvkviga som avlivades 2014. Nu är parasiten även etablerad hos rådjur.

Rådjursparasit etablerad i Sverige

En parasit som redan finns hos ren och älg finns nu också hos svenska rådjur. SVA vill ha jägares hjälp med prov från drabbade rådjur .

Redan för tre år väcktes misstankar vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) om att en variant av parasiten kunde  finnas också hos svenska rådjur. Sedan i somras efter att två i Skåne trafikdödade rådjur, analyserats och parasiten artbestämts, konstaterar SVA att parasiten har etablerat sig i Sverige. Parasiten heter rådjurets nässtyng. Det är forskaren Jan Chirico som utfört arbetet.
Rådjurets nässtyng finns redan i flera länder ute i Europa, som t ex Danmark.

Sprutar in larver 
Den sprids genom att gravida honflugor sprutar in en vätskedroppe med levande mikroskopiska larver i nosen eller munnen på rådjuret under sensommaren. Det finns exempel på att flugan tagit fel och angripit hund eller människa. Så har skett med flugan som sprider älgens nässtyng. 

Upp till 500 larver 
Läkartidningen har uppgifter om en kvinna som för några år sedan fick en vätskedroppe insprutad i sitt öga. Först när hon hänvisade till SVA började vården förstå vad hon hade drabbats av.
En enda nässtynghona kan producera 500 larver. När larverna utvecklas i svalget kan det innebära svårigheter för djuret att äta. I första levnadsstadiet är larverna mycket små. Ibland väcks misstanken hos jägaren att djuret är drabbat  först när djuret börjar styckas. 

Hostas upp
Nässtyngflugorna har inga naturliga fiender, skriver SVA i sitt pressmeddelande. När larverna hostas ut förpuppas de på marken för att utvecklas till en vuxen fluga.
SVA vill nu ha hjälp av jägare – också eftersöksjägare – att kartlägga sjukdomen. Man kan kostnadsfritt sända in prov, också från älg, men man ska först ta kontakt med SVA. Anvisningar om hur det hela går till finns påwww.sva.se