Rädslan för rovdjur och vildsvin ökar

Svenskarna blir allt räddare för att möta vilda djur i skogen. Rädslan gäller framför allt björn, vildsvin och varg, visar en ny attitydundersökning från Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå, SLU.

Omkring 1980, när en attitydsundersökning gjordes, var det nästan ingen som var rädd för rovdjur eller vildsvin. Då svarade ungefär tio procent av de tillfrågade att man var rädd för att möta älgar i skogen.
I dag, 30 år senare, är bilden en helt annan. Numera är ungefär hälften av svenskarna rädda för djur när de går i skogen. Men rädslan gäller inte älg, utan i första hand björn, samt därefter vildsvin och varg.
SLU skickade en enkät med frågor till drygt 15 000 svenskar, varav ungefär hälften svarade. Det visade sig att 44 procent var rädda för att möta björn i naturen, 33 procent var rädda för vildsvin och 25 procent var rädda för varg.

Fler rovdjur – mer rädsla
Det är dessutom inte alls så att befolkningen som lever nära rovdjur är mindre rädda för dem, tvärtom. I till exempel Västernorrland, Jämtland, Dalarna, Västerbotten och Gävleborg är omkring 60 procent av befolkningen rädd för björn. Samma tendens med klart ökad rädsla i rovdjurslänen gäller även för varg.
När det däremot gäller älgen så är det framför allt Stockholmarna som är rädda. Riksgenomsnittet visar att rädslan för älg har legat kring 10 procent i 30 år, men i Stockholms län är 14 procent av befolkningen rädd för att möta älg i naturen.

Var tredje rädd för vildsvin
När det gäller vildsvin, som var tredje svensk är rädd att möta i naturen, har rädslan ökat kraftigt bara på några år, sedan FjällMistras undersökning 2004 – då var bara 20 procent rädda för vildsvin, men i dag är det alltså 33 procent. Även här kan man se ett samband mellan ökad rädsla i länen där det finns vildsvin. Stockholm ligger därvidlag i topp med 35 procent.

Acceptans för jakt
SLU:s undersökning visar också en stor acceptans för jakt på stora rovdjur, mer i rovdjurslänen än andra län.
Mest acceptans har jakten om det sker för att få bort rovdjur från tätbefolkade områden. Då säger 85 procent av befolkningen ja till jakt. Därefter följer i storleksordning hotet mot tamdjur, människors rädsla och slutligen konkurrens med jakten. Det sistnämnda skälet för att jaga stora rovdjur stöds 28 procent av de som svarade på enkäten.
En annan intressant bild från undersökningen är att rädsla inte nödvändigtvis betyder att man vill få bort rovdjuren där de bor. När SLU jämför svaren som gäller varg och björn finns det inget samband mellan den andel som säger sig vara rädd för rovdjuren och den andel som säger helt nej till rovdjur där de bor.

Mer information om undersökningen finns här:
http://www.slu.se/?ID=559&Nyheter_id=12398

Dan Törnström
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...