Foto: Mostphotos Att se över offentlighetslagstiftningen är en genomgripande uppgift som Naturvårdsverket nu har fått på sitt bord.

Regeringen efterlyser lagändring för att skydda jägare mot hot

Det kan bli svårare i framtiden att få ut känsliga uppgifter om skyddsjägare och personer som äger jaktvapen. Nu ger regeringen Naturvårdsverket uppdraget att se över offentlighets- och sekretesslagstiftningen.

Offentlighetsprincipen, att medborgarna får tillgång till alla offentliga uppgifter som inte är sekretessbelagda, nämns ofta som en unik svensk rättighet.

Avliva varg

Men för till exempel skyddsägare som får i uppdrag att avliva en varg, eller för vapenägare i allmänhet, kan följden av att uppgifter lämnas ut bli hot och trakasserier.

Därför ger regeringen nu Naturvårdsverket i uppgift att utreda om det finns ett behov av ändringar i offentlighets- och sekretesslagstiftningen.

Dessutom ska Naturvårdsverket utreda behov av författningsändringar ”i syfte att förebygga hot och trakasserier riktade mot den som ansöker om skyddsjakt eller genomför beslutad jakt”.

Inte liten sak

Advokat Sven Severin påpekar att det inte är en liten sak att ändra i den aktuella lagstiftningen.

– Men med tanke på de krafter som motsätter sig skyddsjakt är detta ett behjärtansvärt initiativ. Naturligtvis är det oacceptabelt att enskilda kan identifieras för att sedan utsättas för trakasserier, säger han och tillägger:

– Man kan ju fråga sig vilket allmänintresse det finns för att alla ska kunna få veta vem som till exempel ställer upp som skyddsjägare.

Fler motiv

Ytterligare ett motiv till lagöversynen är att regeringen anser att det finns en risk för att jaktvapen hamnar i händerna på kriminella.

– Regeringen ska under kommande år vända på varje sten för att bekämpa den hänsynslösa brottslighet som idag hotar hela samhällsgemenskapen. Ett led i detta är att förhindra att skjutvapen hamnar i kriminellas händer. Det är därför viktigt att förhindra att uppgifter om personer som kan inneha jaktvapen sprids, kommenterar landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg i ett pressmeddelande.