Västmanland berörs av åtta vargrevir och har rekordmånga vargar. Drygt 40 vargar hittades under den senaste DNA-inventeringen. Det är nästa tredubbelt mot länets förvaltningsmål på minst 15 vargar.
Foto: Länsstyrelsen Västmanland Västmanland berörs av åtta vargrevir och har rekordmånga vargar. Drygt 40 vargar hittades under den senaste DNA-inventeringen. Det är nästa tredubbelt mot länets förvaltningsmål på minst 15 vargar.
Vargstammens utveckling i Västmanland sedan 2003 ligger på rekordnivå när det gäller antalet revir och vargkullar den senaste vintern. Men de länsegna föryngringarna hamnar bara på 3,67, vilket motsvarar cirka 37 vargar i länet.
Foto: Länsstyrelsen Västmanland Vargstammens utveckling i Västmanland sedan 2003 ligger på rekordnivå när det gäller antalet revir och vargkullar den senaste vintern. Men de länsegna föryngringarna hamnar bara på 3,67, vilket motsvarar cirka 37 vargar i länet.

Rekordmånga vargar i Västmanland

Förvaltningsmålet för Västmanland är att ha minst 15 vargar. Men den senaste vinterns inventering visar att det både är rekordmånga revir och vargkullar i länet. DNA-inventeringen gav i sin tur att det var minst 41 vargar i Västmanland i oktober-mars.

Länsstyrelsens inventeringsrapport visar att det var valpar i sju av de åtta reviren.
När revir som delas med grannlänen räknats bort blir det 3,67 länsegna vargföryngringar.
Eftersom det beslutade golvet för vargstammen i Västmanland är 1,5 årliga föryngringar, det vill säga minst 15 vargar, var det redan i vintras mer än dubbelt så många vargar.

DNA-inventeringen gav minst 41 vargar
Vid sidan av den vanliga varginventeringen gjordes det under säsongen 2019-2020 en extra insamling av DNA-prover från vargar, där även jägare och allmänheten kunde delta.
Mellan den 1 oktober och 31 mars kom det in 328 vargprover från Västmanland, vilket är ett rekord.
Hittills visar analyserna av DNA-proverna att det var minst 41 vargar i länet, vilket är nästan tredubbelt över varggolvet.

Här är listan med de åtta vargreviren:

• Aspafallet (gult på kartan)
Status: Familjegrupp med årsvalpar.
Utbredning: Delas med Örebro län.
Tiken: G140-13 (född i Hebyn-reviret).
Hannen: G125-17 (Född i Osdalen-reviret).
Hittades första gången: 2013-2014.

• Venabäcken (grönt på kartan)
Status: Familjegrupp med årsvalpar.
Utbredning: Länseget revir.
Tiken: G55-17 (Född i Kesberget-reviret).
Hannen: Ingen hanne identifierad (G319-17 född i Färna-reviret är far till valparna).
Hittades första gången: 2018-2019.

• Gåsmyren (rött på kartan)
Status: Familjegrupp med årsvalpar.
Utbredning: Delas med länet Dalarna.
Tiken: G124-13 (född i Tansen-reviret).
Hannen: G168-17 (Född i Glamsen-reviret).
Hittades första gången: 2013-2014.

• Kesberget (mörkblått på kartan)
Status: Familjegrupp med årsvalpar.
Utbredning: Delas med länet Dalarna.
Tiken: G64-17 (född i Färna-reviret).
Hannen: G84-16 (Född i Vimyren-reviret).
Hittades första gången: 2016-2017.

• Vidaln (ljusblått på kartan)
Status: Familjegrupp med årsvalpar,
Utbredning: Delas med Örebro län.
Tiken: G147-15 (född i Kölsta-reviret).
Hannen: G45-19 (Född i Färna-reviret).
Hittades första gången: 2016-2017.

• Snösjön (orange på kartan)
Status: Familjegrupp med årsvalpar.
Utbredning: Delas med Dalarna och Örebro län.
Tiken: G9-18 (född i Kesberget-reviret).
Hannen: G281-17 (Född i Billsjö-reviret).
Hittades första gången: 2018-2019.

• Haraldsjön (turkos på kartan)
Status: Familjegrupp med årsvalpar.
Utbredning: Delas med länen Örebro och Dalarna.
Tiken: G259-17 (född i Aspafallet-reviret).
Hannen: G264-17 (Född i Billsjö-reviret).
Hittades första gången: 2019-2020.

• Siggefora (lila på kartan)
Status: Revirmarkerande par.
Utbredning: Delas med Uppsala län.
Tiken: G24-19 (född i Gårdsjö-reviret).
Hannen: G165-17 (Född i Tiveden-reviret).
Hittades första gången: 2019-2020.

Kartan visar DNA-polygonerna för de vargrevir som berör länet Västmanland. Polygonerna visar det områden där DNA-prover samlats in från revirmarkerande vargar och är inte de faktiska revirgränserna.