Rovdjur hotar norsk matproduktion

Tre norska bondeorganisationer vill att staten omprövar sin rovdjurspolitik. I vissa områden i Norge är det omöjligt släppa ut djuren på bete.

Därmed riskerar rovdjuren Norges förmåga att ha en matproduktion baserad på egna norska resurser. I princip är norska lantbruk mindre än svenska och spridda över hela landet. Kan inte de norska bönder få fortsätta producera livsmedel hotas också de många små orterna, lokalsamfundet.
 År 2011 beslöt norska riksdagen, stortinget, om landets rovdjurspolitik. Då sas att politiken skulle utvärderas om fem år, påpekar Norsk Bondelag i ett pressmeddelande. Norsk Småbrukarlag och Norsk Sau og Geit stödjer också Norsk Bondelag.