”Rovdjurspolitiken nära kollaps”

– Problemen med vargen förvärrats allt mer och situationen håller på att kollapsa totalt. Därför krävs krafttag när det gäller rovdjurssituationen. Det finns utrymme i EU:s regelverk för att ta hänsyn till sociala och ekonomiska skador när det gäller rovdjursförvaltningen.
Det skriver Solveig Larsson, ordförande i Jägarnas Riksförbund (JRF), i ett brev till regeringen.

JRF skrev den 4 april i år till regeringen och krävde åtgärder beträffande de kraftigt växande rovdjursstammarna. Ingenting har dock hänt och i augusti i år avskaffade regeringen dessutom taket på 210 vargar samt licensjakten på varg under 2012, vilket ytterligare försvårat situationen.

Vargstam i stark tillväxt
Rovdjursforskarna har också konstaterat att vargen under den senaste säsongen haft en tillväxt på 40 procent, en förökningssiffra som ligger mycket nära vad som är maximalt möjligt för varg.
Därför kräver nu JRF-ledningen att regering och riksdag ska sätta landsbygdsbefolkningens välbefinnande före rovdjurspolitiken. Brevet behandlades vid förbundsstyrelsen i fredags.
JRF pekar på att det bland många storstadsbor finns en naturromantisk ”back to basic-tro”, där en vitt spridd vargstam ingår. Detta trots att hela landets areal är påverkad av mänsklig verksamhet. 
Det finns ingen vildmark
Det finns ingen ”vildmark” där rovdjuren skulle kunna leva utan att orsaka problem för människan.
Konsekvenserna av denna romantiska och felaktiga grundsyn har fått till följd att landsbygdsbefolkningen inom de värst utsatta delarna av landet drabbats mycket hårt.
Därför menar JRF att de nationella målen för rovdjurspopulationen måste utgöras av summan av de regionala målen.
Om det skulle medföra att någon av de fem rovdjursarterna inte uppnår vad man kallar ”gynnsam bevarande status” så måste detta accepteras. Landsbygdsbefolkningens situation måste gå före rovdjurens, anser JRF.