JRF-basen Solveig Larsson pekar på att det är en förutsättning att jägare måste tillåtas avyttra skinnet, köttet och tranet från fällda sälar. Dessutom behöver licensjakt på gråsäl införas. Skyddsjakten på säl är för kringgärdad av hindrande regler.
JRF-basen Solveig Larsson pekar på att det är en förutsättning att jägare måste tillåtas avyttra skinnet, köttet och tranet från fällda sälar. Dessutom behöver licensjakt på gråsäl införas. Skyddsjakten på säl är för kringgärdad av hindrande regler.

Så kan säljakten bli bättre

Den pågående skyddsjakten på främst gråsäl för att freda yrkesfisket går för trögt i brist på säljägare. Att få ökad säljakt för att rädda framför allt torskbeståndet kräver nya regler, konstaterar Solveig Larsson, ordförande för Jägarnas Riksförbund, JRF.

Hon kommenterade säljaktsfrågan i morse under dagens sändning av Morgon i P4 Västerbotten. Inslaget, som kommer efter en timme och tio minuter, finns här:
– Egentligen är det ett totalförbud att hantera säl, konstaterar JRF-basen Solveig Larsson.
Den pågående säljakten för att freda yrkesfisket sker som undantag i form av skyddsjakt. Därmed blir det hindrande regler under skyddsjakten. Främst är problemet att sälarna bara får skjutas om de befinner sig inom 200 meter där det är skador för yrkesfisket på näten, eller där sälarna tagit fångad fisk.

1 100 gråsälar får fällas
Skyddsjaktskvoten längs de svenska kusterna har utökats till att gälla sammanlagt 1 100 gråsälar, 600 knubbsälar och 200 vikare. Men så många gråsälar kommer det kanske att fällas först om Naturvårdsverket lyckas sjösätta licensjakt på gråsäl på prov nästa år, som regeringen öppnat för genom att ändra i jaktförordningen.
Nyckelfrågan i övrigt är att häva förbudet mot att avyttra sälprodukter, påpekar Solveig Larsson.

EU gick med på att stoppa handeln
Det handlar om att EU gått med på ett WTO-avtal att stoppa handeln med sälprodukter.
Därmed kan säljägare varken avyttra skinnet, köttet eller tranet från fällda sälar.
– Det handlar ju inte bara om att döda. Jägare vill kunna ta vara på sina fällda byten, kommenterar Solveig Larsson.
Stora gråsälar kanske ger 300 kilo kött till jägarens eget hushåll. När det egna hushållet är ”mättat” finns risken att fällda sälar inte tas till vara alls, eftersom jägaren inte kan avyttra sälprodukterna.

”Säljaktskulturen behöver utvecklas”
– Det här är oerhört tråkigt eftersom vi historiskt sett haft en fin jaktkultur när det gäller säljakt. Nu skulle säljakten behöva få förutsättningar att utvecklas, tycker JRF-basen.
Sälstammarna har blivit så stora att de gamla ställningstagandena om skydd av hotade arter är inaktuella
– Förut minskade antalet sälar på grund av miljögifter. Dessutom sågs det negativt på säljakt på grund av att sälarna kunde klubbas. Men i Sverige handlar det om att fälla sälar med kulor. Det är en helt annan metod, kommenterar Solveig Larsson.
En annan aspekt är att sälarna hotar fiskbestånden på flera olika sätt.
– Sälarna för med sig parasiter som drabbat torskbestånden, säger Solveig Larsson.