Lotta Finstorp, riksdagsledamot från Södermanlands län, är en av de som suttit med i arbetsgruppen som tagit fram 40 förslag som ska stärka den svenska landsbygden.
Foto: Emilia Öije Lotta Finstorp, riksdagsledamot från Södermanlands län, är en av de som suttit med i arbetsgruppen som tagit fram 40 förslag som ska stärka den svenska landsbygden.

Så vill M förändra jaktfrågor

Nya Moderaterna har genom en arbetsgrupp tagit fram 40 förslag som ska stärka landsbygden i Sverige. I sju av förslagen resonerar gruppen om jakt eller jaktrelaterade frågor.

Arbetsgruppen, som består av Ulf Berg, Lotta Finstorp, Lars Bäckman, Anette Åkesson och Johan Johansson, har tagit fram de 40 förslagen och presenterar dem i paketet ”Bättre villkor för landsbygden stärker hela Sverige – 40 förslag för en levande landsbygd”.

Vill förenkla vildsvinsjakten
Bland förslagen finns sju som handlar om jakt och jaktrelaterade frågor. I ett av dem menar arbetsgruppen att 2013 kan bli det år då fler vildsvin än älgar skjuts vid jakt och att den svenska vildsvinsstammen växer explosionsartat. 
”Det finns inget viltslag som har en så stor möjlighet till jakt som just vildsvin, men arten är svårjagad och det ställer höga kunskapskrav på jägarna”, skriver de. 
De föreslår att det bör bli enklare regler för nyttjande av åtelkameror och belysning och att fler som vill ska kunna konsumera vildsvinskött. 

Vill öka det lokala inflytandet
När det gäller rovdjursfrågan så menar de att de ser allt mer frustration över vargstammens kraftiga ökning och att känslan av otrygghet måste tas på allvar. Förslaget är att en länsstyrelse ska kunna få till uppgift, utan Naturvårdsverkets inblandning, att följa rovdjursutvecklingen och se till att nödvändig skyddsjakt blir verklighet. De anser även att kommuner i högre grad ska ha självstyre gentemot länsstyrelsen i rovdjursförvaltningsfrågor.

”Jakten bör samordnas bättre”
De menar även att all jakt bör samordnas av ett enda departement och föreslår att detta ska vara Landsbygdsdepartementet. 
”Dagens uppdelning mellan två olika departement skapar svårigheter i hanteringen av frågor som rör all jakt. Att några arter ligger under ett departement och andra under ett annat är inte optimalt utan tvärtom kontraproduktivt”, skriver arbetsgruppen.

”Rovdjursförvaltningen ska beslutas av riksdagen”
Arbetsgruppen menar också att EU:s roll i svensk rovdjurspolitik inte leder till ökad acceptans för politiken. 
”Vi anser därför att frågan måste lösas skyndsamt. Regelverk om förvaltning av våra rovdjur skall beslutas av Sveriges riksdag”, skriver de.

Du kan läsa förslagspaketet i sin helhet här.