Västmanlands landshövding Ingmar Skogö var för dålig på att föra dialog med Sala kommun. Nu säger majoriteten av kommunstyrelsen nej till att flytta in nya vargar till kommunen.
Västmanlands landshövding Ingmar Skogö var för dålig på att föra dialog med Sala kommun. Nu säger majoriteten av kommunstyrelsen nej till att flytta in nya vargar till kommunen.

Sala kommun säger nej till vargflytt

”Sala kommun motsätter sig utsättning och utplantering av varg inom kommunens gränser.” Det skriver kommunstyrelsen i ett beslut som stöds av Socialdemokraterna, Centern, Folkpartiet och Moderaterna. Därmed finns ett kommunalt nej till det mest troliga vargflyttsområdet som återstår i vargbältet.

Det var vid kommunstyrelsens sammanträde den 17 november som majoriteten av partierna sa nej till länsstyrelsen förslag på platser för att plantera ut vargar i kommunen.
Landshövding Ingmar Skogö och länsstyrelsens rovdjursansvarige Pierre Ahlgren var inbjudna till kommunstyrelsen sammanträde för att informera om planerna på vargutplantering.

”Blev aldrig en dialog”
– Från kommunens sida hade vi tidigare begärt att få en dialog med länsstyrelsen innan man tog beslut om platser. Men någon dialog blev det aldrig, utan man drev bara igenom beslutet i viltförvaltningsdelegationen, säger Per-Olov Rapp (S), ordförande i kommunstyrelsen.
Bakgrunden är att regeringen gett länsstyrelserna i det mellansvenska vargbältet i uppdrag att utse två platser per län där det kan vara möjligt att plantera ut vuxna vargar.
Enligt kommunstyrelsens ordförande i Sala Per-Olov Rapp säger man nej till planerna då det redan finns allt för mycket varg i kommunen.

”Kan inte ha mer varg”
– Vi har redan så mycket varg i kommunen och den har ställt till så mycket problem för det lokala näringslivet att vi inte kan ha mer varg i vår kommun, kommenterar Per-Olov Rapp.
Att Sala kommun säger nej är intressant då det föreslaga området i Färnebofjärdens nationalpark är det område som många anses vara det mest troliga alternativet för utsättning av varg.
Området ligger i gränstrakterna mellan Uppsala-, Västmanland- och Gävleborgs län och förslaget från länsstyrelsen i Västmanland sammanfaller med vad länsstyrelsen i Uppsala län föreslagit.
I övriga län har planerna på utsättning av vuxna vargar mött hårt motstånd. I Värmland och 
Omfattande protester
Dalarnas län har viltförvaltningsdelegationerna sagt nej. Eftersom det redan finns så mycket varg inom länen att motståndet hos befolkningen skulle bli för stort.
I Västra Götaland, Örebro och Västmanlands län lyckades politiker och rovdjursvänner köra över övriga i viltförvaltningsdelegationen trots omfattande protester på många håll.
I Gävleborg sa viltförvaltningsdelegationen ja till utsättning under förutsättning att det tidigare taket på 210 vargar plus licensjakt skulle gälla. Eftersom regeringen i augusti i år avskaffade både licensjakten och taket på antal vargar föll alltså förslagen från Gävleborg.
Kvar finns då förslagen från länsstyrelserna i Uppsala och Stockholm där det inte varit några omfattande protester mot planerna på vargutsättning.

Bara ett område kvar
Förslaget från Stockholm är mindre seriöst då det bland annat skulle inkludera områden med försäljning av korttidsjakt samt flera stora hägn med hjortuppfödning.
Återstår alltså förslagen från länsstyrelserna i Uppsala och Västmanland, som pekar ut samma område men där kommunen nu sagt ett klart nej till planerna.