Fälld hjort. Jakt på dovhjort kan kosta 5 000 kronor om en halvskovel fälls.
Fälld hjort. Jakt på dovhjort kan kosta 5 000 kronor om en halvskovel fälls.

Säljjakt för 185 miljoner årligen

LRF uppskattar att säljjakten omsätter omkring 185 miljoner kronor årligen. Tidningen Miljöaktuellt har gjort en sammanställning på hur mycket den svenska säljjakten omsätter och vad det fällda djuret i slutänden kostar.
För det fällda vildsvinet får gästjägaren betala 1 000 kronor. Råbocken kan kosta 2 000 kronor med troféavgift om det är en sextaggare.

Det är cirka 1 850 medlemsföretag i LRF som håller på med någon form av säljjakt. Ungefär 50 000 kronor omsätts i genomsnitt och den totala intäkten är runt 115 miljoner kronor.

Dock är inte bilden heltäckande. Siffrorna fångar troligtvis inte upp en stor del av de stora jaktföretagen.

Rapporten ”Jaktturism i Sverige”, som gjordes av Maria Alatalo 2003, visar att det då fanns 260 företag som sysslade med kommersiell jakt och erbjöd olika former av jaktpaket.

Bland de företag som togs upp i rapporten arbetade ingen med enbart säljjakt, utan jakten stod då för ungefär 10-15 procent av företagets omsättning.

70 miljoner tiil renodlade jaktsäljare

Mer renodlade jaktentreprenörer uppskattas omsätta 400 000 i genomsnitt och de totala intäkterna uppgår till runt 70 miljoner kronor.

Grundpriset för olika jakter, inklusive jakt och logi, kan exempelvis vara enligt följande:

Älgjakt i Värmland eller Uppland: 2 000 kronor. Exklusiv dovhjortjakt i Skåne: 5 000 kronor. Småviltjakt på hare, räv och fågel i Närke: 200 kronor. Jakt på rådjur utanför Vänersborg: 1 200 kronor. Exklusiv klövviltjakt på gods i Södermanland: 1 200-5 000 kronor. Vakjakt på vildsvin i Örebro: 800 kronor.