Bengt Larsson, JRF-basen i Dalarna, undrar hur länsstyrelsens samarbete med Jägareförbundet egentligen är upplagt.
Bengt Larsson, JRF-basen i Dalarna, undrar hur länsstyrelsens samarbete med Jägareförbundet egentligen är upplagt.

Samarbete med SJF kritiseras

Jägarnas Riksförbund (JRF) i Dalarna kritiserar länsstyrelsen för att Svenska Jägareförbundet (SJF) fått ta över jobbet med björnspillningsinventering.

JRF-basen i Dalarna, Bengt Larsson, har fått en kallelse till ett referensgruppmöte om inventeringsarbetet.

Länsstyrelsen i Dalarna står som arrangör av mötet. Men trots detta blev Jägarnas Riksförbund kallade av konkurrentorganisationen.

Gör myndighetens jobb
– Denna kallelse skedde på uppdrag av länsstyrelsen. Vi ställer oss frågande till att länsstyrelsen i Dalarna ger en intresseorganisation uppdrag att ombesörja delar av myndighetens egna arbeten, särskilt som det innebär att ombesörja myndighetens egen kontakt med en till intresseorganisationen konkurrerande organisation, skriver Bengt Larsson till landshövdingen Maria Norrfalk.
JRF-basen i Dalarna vill nu veta hur samarbetet mellan myndigheten och Jägareförbundet egentligen ser ut.

”Vilka fler uppdrag?”
– Vilka fler uppdrag har länsstyrelsen gett till Jägareförbundet? undrar Bengt Larsson.

Han begär dessutom att samtliga uppdrag, remisser och inhämtande av yttranden som ställs till Svenska Jägareförbundet även ställs till Jägarnas Riksförbund.

– Vidare hoppas vi att länsstyrelsen i Dalarna har en vilja att behandla samtliga intresseorganisationer lika och utan åtskillnad, avrundar Bengt Larsson skrivelsen till landshövdingen.