Björnar i kalvingsland kan orsaka stor skada på kort tid, så motiverar länsstyrelsen beslutet om skyddsjakt.
Foto: Mostphotos/Bert Eriksson Björnar i kalvingsland kan orsaka stor skada på kort tid, så motiverar länsstyrelsen beslutet om skyddsjakt.

Samer får avliva tre björnar i Jämtland

Länsstyrelsen i Jämtland har beviljat skyddsjakt på tre björnar som rör sig nära Hotagen dit 2 000 renar snart väntas.

Jijnjevaerie sameby har fått en ansökan om att bedriva skyddsjakt på tre björnar beviljad, rapporterar Östersunds-Posten.
Björnarna har setts nära Vinklumpen och Stor-Erfjället, renkadaver har påträffats och jaktförsök på ren har noterats.

Stort antal renar
I området finns flera hundra renar och ytterligare 2 000 djur kommer inom kort att drivas dit, varav många är högdräktiga vajor.
Skyddsjakten kan bedrivas mellan den 27 april och den 4 maj.