Några av deltagarna som tyckte till om älgjaktsutredningen.
Några av deltagarna som tyckte till om älgjaktsutredningen.

Sex punkter som kan ge bättre älgförvaltning

JRF-avdelningen i Lerum har haft ett möte om älgjaktsutredningen. Speciellt inbjudna var jaktledare i området.

– Jag har sänt våra synpunkter till distriktet och det var ett väldigt bra möte, tycker Ilona Miglavs.
Vid mötet var deltagarna eniga om följande punkter:

• Älgskötsel- och A-licensområden bör bestå.
• Styrelsen för älgskötselområdet bör bestå av kunniga och intresserade människor med begränsad mandattid.
Inget markägarstyre
• Det är ingen fördel om mark­ägare är i majoritet i styrelsen eftersom stora skogsbolag oftast önskar en så stor avskjutning som möjligt och inte tänker så mycket på att bevara en god älgstam.
• Betestrycks- och spillningsinventering bör bli mer utbredd och jägarorganisationerna bör starta en kursverksamhet inom detta område.
Det är för dålig inventering i skogarna av älg och både inventering och rapportering bör öka. Många jägare förstår inte hur viktiga deras inventeringar och observationer är.
• Det är viktigt att ta vara på den enskilda markägares rättigheter att skjuta av djur på sin egen mark. Det bör också tas hänsyn till historisk äganderätt till jakten.
• Dialogen mellan jägarorganisationerna och mellan organisationer och myndigheter bör öka.