Djurrättsorganisationen Noah i Norge anser att skadade vargar ska få vård.
Foto: Mostphotos Djurrättsorganisationen Noah i Norge anser att skadade vargar ska få vård.

Skadat vilt bör få vård, anser djurvänner

I Norge anser en djurrättsorganisation, Noah, att skadat vilt av hotade arter bör få vård. Sådant vilt skulle kunna föras till ett rehabiliteringscenter.

Ämnet har aktualiserats på grund av en video som visar haltande vargar, Slettås-paret i trakten av Trysil. Videon har väckt uppmärksamhet i sociala medier och kommunala djurskyddet i Trysil anser att vargparet borde avlivas, men Miljödirektoratet har sagt nej.

Har besökt viltsjukhus
Norska radion, NRK, har talat med Siri Martinsen i djurrättsorganisationen Noah
som anser att särskilt individer av hotade arter, som vargen, borde kunna få vård på ett rehabiliteringscenter eller ett viltsjukhus. Hon hävdar att sådana finns i andra länder och att hon har besökt ett viltsjukhus i England.
Det ska vara veterinär som avgör vilka vilda djur som ska få vård. Framför allt ska vård ges om människan ansvarar för skadan som att ha kört på ett djur, skadeskjutit ett djur eller om djur har skadats av oljeutsläpp i miljön.

Förslaget avvisas
Men förslaget avvisas av norske centerledaren Trygve Slagsvold Vedum.
– Det vore enormt provocerande om det skulle inrättas någon slags vargambulans när möjligheterna för vanligt folk att få ambulans minskar, säger han till NRK.
Därför bör skattepengar inte satsas på att på detta sätt ingripa i naturens gång, men om någon privatperson vill göra det är Trygve Slagsvold Vedum inte motståndare till det.

Kan strida mot lagen
Myndigheten Mattilsynet anser att skadat vilt i de flesta fall bör avlivas. Det kan vara en större påfrestning för djuret att bli infångat och vårdat. Det skulle också kunna strida mot norska lagar om djurvälfärd.