Skadestånd för fel vapenbeslut

En jägare får 32 000 kronor i skadestånd sedan polisen fått bakläxa för att hans jakvtapen beslagtogs på grund av en för sen anmälan om fälld björn.

En man från Färila i Hälsingland sköt en björn i augusti 2010, men anmälde inte detta förrän dagen efter, trots att han enligt villkor för björnjakt skulle gjort det samma dag. Detta gjorde att mannen misstänktes för jaktbrott. Polisen kom och beslagtog hans vapen, skriver helahälsingland.se.
Mannen frikändes från misstankarna om jaktbrott i tingsrätten under hösten 2011, men vapnen var fortfarande i beslag hos polisen med motiveringen att han skulle ha haft bristfällig förvaring.

JK fann brister
Mannen överklagade och fick bifall hos Förvaltningsrätten. Han krävde då ersättning på 73 774 kronor för bland annat uteblivna inkomster från jakt, arrendekostnader, foder och skötsel av jakthund och förlorad livskvalitet.
Justiekanslern (JK) anser att det finns brister i polisens handläggning och att återkallande av vapentillstånd ska prövas noggrant och skyndsamt. Eftersom det brott mannen misstänktes för är mindre allvarligt anser JK att det inte finns tillräckliga skäl att mannens vapentillstånd ska återkallas.
Mannen får 22 000 kronor i ersättning för ekonomisk skada och 10 000 för kränkning.