Skånska jägare oense om älgjakt

I Skåne tyckte viltförvaltningsdelegationen att älgjakten inte skulle störa älgarnas brunst och beslutade i maj att skjuta fram älgjaktsstarten till den 25 oktober, skriver Kristianstadsbladet.

Beslutet togs mot bakgrund av den forskning kring älgarnas brunst, men Naturvårdsverket är inte av samma uppfattning. Även hos den skånska jägarkåren råder det delade meningar om huruvida jakten stör brunsten eller inte. Beslutet överklagades av tre älgskötselområden och två licensområden.
– Jonas Malmstens forskning om älg har kommit fram till att brunstperioden pågår från mitten av september till slutet av oktober. Men han säger ingenting i sin forskning om några negativa effekter av att jaga i brunsten, det finns inga belägg för det, säger Tuve Lundström, ordförande för Wanås älgskötselområde, till Kristianstadsbladet.

Gillar beslutet
Henrik Barnekow, som jagar inom Wanås älgskötselområde, tycker att länsstyrelsen tagit ett bra beslut. Lars-Henning Strand, som är jägarrepresentant i viltförvaltningsdelegationen, tycker också att beslutet är helt riktigt.
– Vi tycker att de ska få lov att brunsta färdigt innan de hamnar i frysboxen, säger han till Kristianstadbladet.