Foto: Carl Johan Erikson Förvaltningsrätten i Stockholm höll inte med Polismyndigheten och upphävde beslutet om att återkalla jaktledarens vapentillstånd.

Sköt kamrat – jaktledare återfår vapen efter dom

Olyckan var framme och den rutinerade jaktledaren skadsköt sin jaktkamrat illa och godkände ett strafföreläggande för grovt vållande till kroppskada. Nu får han tillbaka sina vapen efter en dom i förvaltningsrätten.

Nyligen meddelades dom i bävermålet och advokat Sven Severin konstaterade att domen innebar en lättnad för alla jägare:

– Hela jägarsverige kan andas ut, ska vi gå mot strikt ansvar förändras hela jakten. Vad kan man kräva av en jägare? sa han till Jakt & Jägare.

I samma riktning

Nu har en ny dom som pekar i samma riktning meddelats av förvaltningsrätten i Stockholm. I det fallet handlar det om att polisen återkallade tillstånd att inneha skjutvapen för en jägare efter en tragisk jaktolycka.

Men nu upphäver förvaltningsrätten polisens beslut och mannen återfår sina jaktvapen.

– Jag skulle säga att domen är viktig så till vida att den vittnar om att en jaktolycka inte nödvändigtvis innebär att tillstånden att inneha vapen ska återkallas, säger Ludvig Olsson, biträdande jurist på Severin advokater, som företräder mannen.

Jagade vildsvin

Det var i juli 2020 som jaktledaren som är i 70-årsåldern var ute och jagade vildsvin med en jaktkamrat.

Jaktledaren avlossade ett skott i riktning mot kamraten och skadade honom illa i höft och lår. Utredningen fastslog att 70-åringen uppträtt oaktsamt och mannen godkände ett strafföreläggande för grovt vållande till kroppskada. Påföljden bestämdes till villkorlig dom och dagsböter. Hans vapen omhändertogs och ett drygt år efter olyckan återkallades vapentillstånden.

Men mannen överklagade beslutet om att återkalla tillstånden till förvaltningsrätten i Stockholm. Rätten konstaterar att det finns skäl att ifrågasätta hans lämplighet som vapeninnehavare, men upphäver Polismyndighetens beslut:

”Vid en sammantagen bedömning av omständigheterna vid brottet, tiden som förflutit sedan brottet begicks och vad som kommit fram om NN:s person anser förvaltningsrätten att NN inte har visat sig vara olämplig att inneha skjutvapen eller att det annars finns någon anledning att återkalla tillståndet. Förvaltningsrätten upphäver därför Polismyndighetens beslut.”

”Väldigt lycklig”

– Det är intressant att polisen skrev i återkallelsebeslutet att min klient hade varit likgiltig för människors liv och hälsa. Det går inte ihop med omständigheterna, och strafföreläggandet avsåg ett oaktsamhetsbrott som i sig vittnar om att det inte fanns någon slags likgiltighetsuppsåt bakom, säger Ludvig Olsson och tillägger:

– Domen har för övrigt vunnit laga kraft och min klient kan därför hämta ut sina vapen igen. Han är förstås väldigt lycklig över förvaltningsrättens avgörande och vi är glada för hans skull.