Under januari har länsstyrelsen konstaterat två lodjursangrepp i vilthägnet.
Foto: Shutterstock Under januari har länsstyrelsen konstaterat två lodjursangrepp i vilthägnet.

Skyddsjakt på lodjur i vilthägn

Trots att ägaren till ett vilthägn väster om Uppsala har vidtagit flera åtgärder har ett lodjur vid upprepade tillfällen tagit sig in. I fredags beslutade länsstyrelsen om skyddsjakt på det specifika lodjuret.

Under januari har länsstyrelsen konstaterat två lodjursangrepp i vilthägnet. Vid besiktningarna har man sett att det har varit ett ensamt lodjur som har varit inne i hägnet, och att det inte har tagit hjälp av stenar, träd eller annat för att hoppa över det två meter höga stängslet.
Detta trots att hägnägaren har tätat öppningar i hägnets nederkant, satt upp eltråd på stängslet, tagit bort material som skulle kunna locka rovdjur och ökat bevakningen av de djur – främst dovhjortar och mufflonfår – som finns därinne.

Stor risk för nya angrepp
Länsstyrelsen bedömer att risken för nya angrepp och allvarlig skada i hägnet är stor. I fredags beviljades därför ansökan om skyddsjakt.
– Beslutet är utformat på ett sådant sätt att skyddsjakten bara får bedrivas efter ett lodjur som är inne i hägnet, eller där det går att följa ett obrutet spår ut ur hägnet efter ett angrepp. På så sätt kan vi vara säkra på att rikta skyddsjakten mot den individ som lärt sig att hoppa in i hägnet, säger Sebastian Olofsson, vilthandläggare på Länsstyrelsen i Uppsala län i ett pressmeddelande.
Skyddsjakten får pågå som längst till den 28 februari.