Länsstyrelserna får fortsätta att ta beslut om skyddsjakt på rovdjur, meddelar Naturvårdsverket.
Foto: ArCaLu / Shutterstock.com Länsstyrelserna får fortsätta att ta beslut om skyddsjakt på rovdjur, meddelar Naturvårdsverket.

Skyddsjaktsbeslut kvar hos länsstyrelser

Naturvårdsverket har beslutat att länsstyrelserna får fortsätta att fatta beslut om skyddsjakt på rovdjur, rapporterar verket i ett pressmeddelande.

I fjol delegerade Naturvårdsverket ut beslutanderätten kring skyddsjakt på rovdjur till länsstyrelserna. Detta gäller till den 30 juni i år.
Nu meddelar Naturvårdsverket att länsstyrelserna får fortsätta att fatta dessa beslut.
– Det har fungerat bra och i år gör vi ett beslut som gäller till 31 december 2016, säger Hanna Dittrich Söderman, handläggare på Naturvårdsverket, i pressmeddelandet.

”En positiv utveckling”
”Länsstyrelserna har god kunskap om förhållandena i sina respektive län och kan bedöma behov av skyddsjakt. Det är en positiv utveckling att flytta besluten närmare de människor som är berörda. På så sätt kan förutsättningarna för att människor och vilda djur ska kunna leva sida vid sida förbättras”, skriver Naturvårdsverket.
Naturvårdsverket har ansvar för att löpande följa upp skyddsjakten för att se om jakten påverkar eller försvårar gynnsam bevarandestatus för rovdjuren. Om gynnsam bevarandestatus för rovdjuren hotas har Naturvårdsverket möjlighet att återkalla beslutet.