Två lodjur som upptäckts i en av länsstyrelsens viltkameror i Värmland. Eftersom det förra vintern endast hittades tio länsegna honor med ungar blir det ingen licensjakt på lodjur i Värmland i mars.
Foto: Länsstyrelsen Värmland Två lodjur som upptäckts i en av länsstyrelsens viltkameror i Värmland. Eftersom det förra vintern endast hittades tio länsegna honor med ungar blir det ingen licensjakt på lodjur i Värmland i mars.

Slopad lojakt i Värmland

JRF-basen i länet: ”Det är bara att acceptera”

I mars 2019 var det licensjakt på nio lodjur i Värmland. Men licensjakten på lodjur i länet i mars nästa år har slopats av länsstyrelsen, eftersom den senaste inventeringen visar att det endast fanns tio länsvisa familjegrupper i länet.

Förvaltningsmålet för lodjuren i Värmland är att det ska vara 10-20 familjegrupper och miniminivån är nio.
Visserligen har Jägarnas Riksförbund, JRF, begärt att det ska fällas totalt 130 lodjur i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet, där Värmland ingår.

”Det är bara att acceptera”
– Men i Värmland hamnar vi på en minus när det räknas på lodjuren även enligt våra egna beräkningar. Vi har för få lodjur och det är bara att acceptera, säger Kjell Emilsson, ordförande för JRF-distriktet i länet.
När det beviljades licensjakt på nio lodjur hade inventeringen visat att det fanns 12,5 länsegna lodjurskullar och då berördes länet av totalt 14 familjegrupper.

Kan variera ganska mycket från år till år
Länsstyrelsen har kommenterat resultatet av lodjursinventeringen 2018/2019, där det hittades endast tio länsegna honor som fått ungar, med att det kan variera ganska mycket från år till år.
”Snötillgången påverkar möjligheterna till heltäckande inventering i hög grad”, skriver länsstyrelsen.
Den gångna vintern var inte lika bra som föregående säsong eftersom det stundtals var så mycket snö att flertalet vägar inte gick att färdas på under delar av vintern.

Färre honor som fått ungar
”Lodjurshonor som får ungar varierar också mellan åren och påverkar resultatet. Enstaka år kan en stor andel av de vuxna honorna få ungar, medan det under andra år är en mindre andel som lyckas. Populationen kan även påverkas av andra faktorer, som födotillgång, ålderssammansättning, naturlig dödlighet samt effekten av olika former av jakt”, skriver länsstyrelsen i Värmland.
Den värmländska lodjurspopulationen har under 2000-talet varit relativt tät i den södra länsdelen. Som mest har det funnits 40 familjegrupper, vilket motsvarar cirka 240 lodjur.