Slöseri med rovdjursstängsel utanför rovdjursområden

Det går att använda pengarna för rovdjursstängsel bättre genom att stängsla i rätt områden, hävdar Jens Karlsson på Viltskadecenter. Han grundar sin slutsats på de senaste tio årens viltskadestatistik.

Nyligen beviljade Jordbruksverket 20 miljoner till rovdjursstängsel. Numera ska pengarna framför allt gå till områden med etablerade rovdjursstammar.
– I län där varg bara förekommer sporadiskt ska man inte kunna söka ersättning för permanenta stängsel. Behövs åtgärder efter ett angrepp av till exempel en strövarg använder man istället akutstängsel eller lapptyg på befintligt stängsel, meddelar Jordbruksverket.
Den strategin stöds av en studie som Jens Karlsson på Viltskadecenter i Grimsö gjort. Han har gått igenom de senaste tio årens viltskadestatistik, där mellan 400 och 600 får rivs varje år.

55 gånger högre risk
Studien visar att risken för att en redan rovdjursangripen djurbesättning blir angripen igen inom några veckor ökar 55 gånger efter det första angreppet.
– Om man har haft ett vargangrepp i en fårbesättning så kommer vargen eller vargarna tillbaka under de närmaste dagarna eller veckorna. Har man inte vidtagit några förebyggande åtgärder så dräps fler får i samma hägn under de här veckorna, säger Jens Karlsson till Sveriges Radio.
Det här betyder alltså att man får ut 55 gånger mer för pengarna om man satsar på permanenta rovdjursstängsel i områden med mycket rovdjur. Att däremot satsa på stängsel i till exempel Sörmland och Östergötland bedömer Jens Karlsson som slösaktigt.

Mest till rovdjurslänen
Detta har alltså Jordbruksverket tagit fasta på när man häromdagen tog beslut om bidragen till rovdjursstängsel. 20 miljoner finns omedelbart tillgängligt för stängselåtgärder och ytterligare 20 miljoner finns budgeterat fram till 2013. Jordbruksverket menar att det är svårt att motivera den höga kostnaden för permanenta stängsel mot rovdjur när risken för angrepp är mycket liten.
De län som får mest pengar är därför till exempel Västra Götaland, Värmland och Dalarna, som har en stor andel av landets vargar. Enskilda ansökningar hanteras av länsstyrelserna.

Dan Törnström
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...