Det tyska jägarförbundet vill ha ett tak för vargstammen eftersom Tyskland väntas få 1 800 vargar i höst. Tre år gamla siffror visar att EU-länderna har 14 000 vargar. Men vargpolitiken i EU präglas fortfarande av ett stort motstånd att se de stora vargstammarna som ett problem.
Foto: Shutterstock.com Det tyska jägarförbundet vill ha ett tak för vargstammen eftersom Tyskland väntas få 1 800 vargar i höst. Tre år gamla siffror visar att EU-länderna har 14 000 vargar. Men vargpolitiken i EU präglas fortfarande av ett stort motstånd att se de stora vargstammarna som ett problem.

Snart 1 800 tyska vargar

EU-länderna har uppåt 14 000 vargar, enligt de uppskattningar som gjorts till ett utskott i EU-parlamentet. I ett av de mest inflytelserika EU-länderna, Tyskland, är det till våren cirka 1 800 vargar, enligt det tyska jägarförbundet. Att ha kvar vargarna som en rödlistad art som inte får jagas börjar bli en allt mer ohållbar situation för tyskarna.

De senaste uppskattningarna om antalet vargar i Europa bygger på en studie av EU-parlamentets utredningsinstitut. Siffrorna gäller dock bara fram till 2016.
I till exempel bergskedjan Karpaterna i centrala och sydöstra Europa handlar det om uppåt 3 800 vargar. På iberiska halvön, det vill säga främst Spanien, är det cirka 2 500 vargar. Baltikum har över 2 000 vargar. Italien har närmare 2 400 vargar enligt sammanställningen från 2016. I det perspektivet kommer Skandinavien i skymundan med cirka 430 vargar i sammanställningen, som inte har aktuella siffror.

30 år gamla EU-regler om vargarna
Vargpolitiken i EU präglas i sin tur av närmare 30 år gamla regler. I höst väntas en rapport till EU-kommissionen om hur det ska ses på EU-ländernas vargstammar. Preliminärt sett har vargen ännu inte nått ”gynnsam bevarandestatus”, trots att EU-länderna tillsammans har tiotusentals vargar. Siffran 14 000 vargar för EU-länderna är snart fyra år gammal. EU:s art- och habitatdirektiv, som reglerar vargskyddet är från 1992.

Utfrågning om vargläget i EU-utskott
I torsdags diskuterades vargläget när tre av EU-parlamentets utskott höll en utfrågning.
Stanislav Bergant från Slovenien, talade för cirka 50 organisationer med olika naturbrukare som är vargdrabbade.
– Vargarna slaktar våra djur och skapar stort lidande. Vargen får inte målas upp en harmlös köttätare. Vi bör inte tillåta en romantisering av vargen och låta domstolar bestämma om vargpopulationen, förklarade Stanislav Bergant enligt Nyhetssajten Europaportalen.

Mothugg från dansk socialist
Mothugg kom från den danska socialistiska EU-parlamentarikern Margrete Auken som tyckte att det var som sagan om Rödluvan.
– Vargen har ett mycket dåligt rykte. Det är bevisat att de äter mormödrar, de klär även ut sig till mormödrar. Men vad jag vet är örnar ett större problem för frigående djur, invände hon.

Tyskt larm om 1 800 vargar
Deutsche Jagdverband, det tyska jägarförbundet, varnar för att det kan bli 1 800 vargar i Tyskland i vår efter de senaste föryngringarna.
Den officiella siffran på 1 300 vargar kommer från naturskyddsmyndigheten Bundesamt für Naturschutz och gäller övervakningsåret 2018/19.  Men myndigheten presenterar inte siffror på individnivå, vilket kritiseras av Deutsche Jagdverband, som gjort egna beräkningar, enligt Zeit Online.

Flest vargar runt Berlin
Det senaste övervakningsåret fanns 105 flockar, 25 par och 13 ensamlevande individer i Tyskland, enligt naturskyddsmyndigheten.
Övervakningsåret dessförinnan var det 77 flockar, 40 par och tre ensamlevande individer. Flockarna består av tre till elva individer, det vill säga föräldraparet plus deras avkommor de två senaste åren. 
Flest vargar finns i förbundsstaten Brandenburg, som omger Berlin. Men allt fler tyska förbundsstater har nu varg.

Jägarförbundet vill ha tak för vargstammen
99 tyska vargar har dödats. Många vargar omkom i trafikolyckor och där var hälften av de trafikdödade valpar. Åtta vargar misstänkts ha fällts illegalt.
Det tyska jägarförbundet anser att de tyska vargarna nu är så många att de bör kunna jagas. Deutsche Jagdverband vill att Tyskland ska få en maxgräns för antalet vargar. Frankrike har en maxgräns på 500 vargar.