Spårsnö ger hopp att fälla Bjursåsvargen

Med spårsnö ökar möjligheterna att fälla den fårdräpande Bjursåsvargen. Naturvårdsverket har beviljat ytterligare en skyddsjaktsperiod. Den här perioden gäller 31 oktober till och med den 20 november.

Det är länsstyrelsen i Dalarna som begärt ytterligare en skyddsjakt på vargen i Bjursås som uppträtt oskyggt. Vargen har inte varit synlig en tid.

– Men nu har den börjat visa sin oskygga sida på nytt. Den har tidigare gjort många angrepp på får i trakten. Vår samlade bedömning är att skyddsjakt kan tillåtas, kommenterar Johan Bodegård, tillförordnad chef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.

Vargen har visat sig i direkt anslutning till bebyggelsen i samhällena Bjursås, Grycksbo och Lisskog. Vargen kommer från det så kallade Långsjöreviret. Det är bara den varg som visar ett störande beteende som får fällas. Om det inte är spårsnö så får jakten bara bedrivas i direkt anslutning till bebyggelse.

– Om det är spårsnö får jakten även bedrivas utanför bebyggelse. Men då är villkoret att vargen spårats från bebyggelse och utåt, förklarar Johan Bodegård.