En av Dala-björnarna som fälldes under årets björnjakt. Nils Björklund från Orsa fällde björnen med hjälp av jämten Jack i Väst Björka i Rättviks kommun. 
En av Dala-björnarna som fälldes under årets björnjakt. Nils Björklund från Orsa fällde björnen med hjälp av jämten Jack i Väst Björka i Rättviks kommun. 

Stor andel björnhannar fällda

Årets björnjakt i Dalarna är i stort sett avklarad. Söndagen den 28 september fälldes den 34:e björnen utanför renskötselområdet i närheten av Lima som ligger i Malungs kommun.

Det finns en björn kvar att skjutas. Den björnen får fällas inom renskötselområdet. Historiskt sett har ingen björn skjutits under björnjakten sedan den startade inom Dalarnas renskötselområde.
I år blev det stora skillnader i avskjutningen när det gäller könsfördelningen i Dalarna, 23 hannar och tio honor. 
En björn av okänt kön har blivit avräknad efter en påskjutning. Ingen björn är fälld i sydvästra Dalarna, gränsen går från Malung i väster över Mora, Leksand och Falun i öster.
Två påskjutna björnar
– Två björnar blev påskjuta i länet, säger länsstyrelsens rovdjurshandläggare Anki Alfredéen. 
En av de påskjutna björnarna blev avräknad från björntilldelningen. Orsaken till avräkningen var att eftersöket inte gjorts enligt gällande regelverk.
– Men årets björnjakt i Dalarna har skötts bra av jägarna, understryker Anki Alfredéen.
Redovisning kommunvis: Älvdalen: tio björnar. Rättvik: åtta björnar. Falun: sex björnar. Orsa: fem björnar. Mora: två björnar. Malung: två björnar. Leksand: en björn.
Att det är i Älvdalen och Rättviks kommuner det fällts flest björnar är inte så konstigt. De är de kommuner som är störst till ytan inom Dalarnas län.