Foto: Shutterstock "Mest bedrövligt är då nödvändiga skyddsjakter inte går att genomföra. Jag ifrågasätter också de långa handläggningstiderna hos domstolarna", säger Henrik Tågmark vice ordförande och rovdjursansvarig i Jägarnas Riksförbunds, JRF.

”Stor framgång” – JRF om stopp för överklaganden

Miljöorganisationernas rätt att överklaga jakt på stora rovdjur begränsas. Det beskedet står en utskottsmajoritet bakom medan Liberalerna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill hålla kvar vid de gamla reglerna.

Det är Centern, Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna som vill minska miljöorganisationernas inflytande över jaktliga beslut.

Direkt berörda

De fyra partierna, som har en utskottsmajoritet, föreslår att bara den som är direkt berörd av ett miljöärende ska ha rätt att överklaga det. Liberalerna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet motsätter sig förändringen och vill ha kvar det gamla regelverket.

Henrik Tågmark, vice ordförande och rovdjursansvarig i Jägarnas Riksförbunds, JRF:s, förbundsstyrelse betraktar beskedet som en seger för JRF som under lång tid har drivit på i frågan.

En förändring

– Det är onekligen en stor framgång, en förändring som är helt nödvändig. Som det är nu har vi en blockad av okynnesanmälningar, säger han och tillägger:

– Mest bedrövligt är då nödvändiga skyddsjakter inte går att genomföra. Jag ifrågasätter också de långa handläggningstiderna hos domstolarna. Vi har ett fall där sakägare och länsstyrelse tillsammans har överklagat förvaltningsrättens nej till skyddsjakt på varg till kammarrätten. Hittills har det gått tre och en halv månad utan avgörande.

Till sommaren

På grund av att de fyra partierna som står bakom initiativet har en majoritetsställning i utskottet talar mycket för att riksdagen till sommaren kommer att kräva att regeringen agerar i frågan.

Men Henrik Tågmark tycker att det är för tidigt att fira.

– Jag är ganska luttrad vad gäller vargärenden och väljer att avvakta med jublet även om det är ett efterlängtat initiativ. Först vill jag se att det förverkligas.