Stor jaktpolitisk valenkät

Att det är val snart har knappast undgått någon.
Och naturligtvis vill vi jägare ha svar på vad de 349 ledamöterna i riksdagskammaren tycker om jakten, som för många av oss är en viktig del av livet.

I den här enkäten har partierna fått sig tillsända 15 skriftliga jaktpolitiska frågor och de har själva valt vilka som ska svara på dem. Frågorna handlar om allt från rovdjuren, allmänna och aktuella jaktfrågor – det liggande älgförslaget givetvis – samt lite frågor kring EU och vapenlagstiftning.
Sannolikt domineras valet i medierna av frågor som rör pensioner, arbetslöshet, nationalekonomi, sjukförsäkringar, skola och gamla.
Men jaktfrågorna är inte helt marginella. Trots allt visar Sifoundersökningar på att mer än en halv miljon svenskar varje år går på jakt. Och man kan anta att minst dubbelt så många (till exempel familjemedlemmar och markägare) är direkt berörda av jakt. Alla dessa bör läsa den här valenkäten.
Notera att enkäten består av två delar:
Här är del 1.
Här är del 2.