SVA vill undersöka vad vildsvinsjägare har för förutsättningar, krav på, behov av och inställning till att använda ett digitalt system för spårbarhet av vildsvinskött.
Foto: Shutterstock SVA vill undersöka vad vildsvinsjägare har för förutsättningar, krav på, behov av och inställning till att använda ett digitalt system för spårbarhet av vildsvinskött.

SVA vill få hjälp av vildsvinsjägare

Regeringen har gett Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att kunna spåra vildsvinskött digitalt. Nu ber SVA jägarna om hjälp.

Spårbarhet inom livsmedelskedjan innebär att de personer som hanterar livsmedel ska kunna härleda en produkt från skog till bord, skriver SVA på sin webbplats.
Och eftersom jägare är en av huvudaktörerna som kan komma att beröras och påverkas av ett digitalt system för spårbarhet av vildsvinskött vill SVA undersöka vad vildsvinsjägare har för förutsättningar, krav på, behov av och inställning till att använda ett sådant system.

Digitala gruppdiskussioner
Undersökningen går till så att vildsvinsjägare som är intresserad av att delta i en digital fokusgruppdiskussion med 4–7 deltagare ska fylla i en enkät och ange tider som passar. Gruppdiskussionerna, som varar 1–2 timmar, kommer att genomföras vecka 12 och 15.
SVA påpekar att det inte spelar någon roll hur mycket eller lite den som vill delta jagar. Enda kravet är att jägaren jagar just vildsvin.
Sista dagen som det går att svara på enkäten är onsdagen den 17 mars. Du hittar den här.