Foto: Shutterstock Omkring 670 vuxna järvar lever i Sverige, för hela Skandinavien är siffran över 1 000 djur.

Svårfällda järvar under licensjakt i Jämtland

Fem djur har hittills fällts under den andra licensjakten på järv. Framför allt är det i de östra delarna mot Västernorrland som det har skjutits, medan jaktlyckan i stort sett har uteblivit i fjälltrakterna.

Den 28 november drog den andra licensjakten på järv i gång i Jämtland. Den första genomfördes 2019 – utan att ett enda djur sköts.

Fyra skjutna

Men inte heller i år har det gått speciellt bra och bara fem av tilldelade 20 järvar har hittills fällts. I de östra jaktområdena, i Bräcketrakten på gränsen till Västernorrland, har i och för sig fyra djur skjutits i område 3 som delas av Joevnevaerie och Jijnjevaerie samebyar.

– Där är det ju vinterbete för renarna och finns mycket vägar. Jakten går lättare där än i fjälltrakterna, säger Malin Larm, vilthandläggare på länsstyrelsen i Jämtland, till Jakt & Jägare.

För lite snö

I område 5 som hör till Mittådalens sameby har en järv skjutits. I övrigt har det varit trögjagat i fjällen, trots att man får använda motorfordon vid årets jakt – något som inte var tillåtet 2019.

– Problemet är att det varit dåligt med snö hittills. Det har varit på gränsen att använda skoter, säger Malin Larm.