Naturvårdsverket ger Sveaskog rätt till en bantad skyddsjakt på skogsbetande älgar i Bodens kommun och kör över länsstyrelsen.
Foto: Shutterstock Naturvårdsverket ger Sveaskog rätt till en bantad skyddsjakt på skogsbetande älgar i Bodens kommun och kör över länsstyrelsen.

Sveaskog fick rätt om skyddsjakt på älg

Länsstyrelsen i Norrbotten körs över av Naturvårdsverket sedan Sveaskog överklagat den nekade skyddsjakten på älgar norr om Harads. Sveaskog får därmed rätt att fälla älgar fram till mitten av april.

Ursprungligen ville Sveaskog fälla 32 älgar för att freda skogen i området i Bodens kommun. Det skulle ske med hjälp av skotrar, drönare och helikopter. Men länsstyrelsen nekade.
Då överklagade Sveaskog, som nu fått delvis rätt hos Naturvårdsverket.

Djup snö och skare
Fram till 12 april får 18 älgar skyddsjagas, men när det gäller att använda helikopter och de övriga hjälpmedlen går den frågan tillbaka till länsstyrelsen.
När det gäller den bantade skyddsjakten på 18 älgar får endast tre älgar fällas per jakttillfälle. Det får dock inte ske i form av drevjakt och lösa hundar får inte användas alls.
Det är djup snö och skare i området.