– Visst är det värt att lägga ned lite resurser på vår älgstam, säger Jimmy Pettersson, vd för Sveaskog Naturupplevelser AB. Sveaskog satsar två-tre miljoner kronor årligen på att flyginventera 80 procent av bolagets totalt 4,4 miljoner hektar under tre år.
Foto: Dan Törnström – Visst är det värt att lägga ned lite resurser på vår älgstam, säger Jimmy Pettersson, vd för Sveaskog Naturupplevelser AB. Sveaskog satsar två-tre miljoner kronor årligen på att flyginventera 80 procent av bolagets totalt 4,4 miljoner hektar under tre år.

Sveaskog gör rekordstor flyginventering

Sveaskog har startat den mest omfattande flyginventeringen av älg någonsin i Sverige.
80 procent av bolagets sammanlagt 4,4 miljoner hektar ska inventeras under en treårsperiod. 
– Vi vill helt enkelt ha mer kunskap för att bättre kunna förvalta Sveriges nationalsymbol och den fina resurs som älgen utgör, säger Jimmy Pettersson, vd för Sveaskogs dotterbolag, Sveaskog Naturupplevelser AB.

– Grunden för älgförvaltningen är att veta vad som finns på markerna. Ofta brister den kunskapen och då kan det givetvis vara mycket svårt att ta rätt beslut, konstaterar Jimmy Pettersson. 
Flyginventering på snötäckt mark är i dag den bästa metoden för att få svar på hur många älgar det finns, och samtidigt få en bild av hur älgstammen är sammansatt.  
Flygande facit var tredje år
Sveaskogs strategi är att fortsätta med viltrapportering och avskjutningsstatistik, men att vart tredje år stämma av med en flyginventering. På det viset får man vassare instrument och kan snabbare ta rätt beslut om älgstammen.
– I framtiden hoppas vi kunna slippa situationer där jaktlag tvingas ställa in jakten, eller där vi överraskas av betesskador, säger Jimmy Pettersson. 
Vid sidan av de vanliga avvägningarna mellan jakt, turism, trafik och skogsbruk finns det numera ännu en parameter – nämligen vargen. 
Vill undvika ”predatorfällan”
Har vargen etablerat sig måste man snabbt reagera med ändrad avskjutningen för att inte hamna i ”predatorfällan” (när älgstammen blir så liten att den enbart föder rovdjuren och människan inte kan styra den längre).
Sveaskog hoppas kunna flyginventera sammanlagt 80 procent av bolagets totalt 4,4 miljoner hektar under tre år. När inventeringen är klar börjar man om från början och så ska det rulla på, till en kostnad av mellan två och tre miljoner årligen. 
Att man inte inventerar 100 procent beror på att en del av markerna, framför allt söderut, ligger uppsplittrade i mindre skogsinnehav.
1,6 miljoner hektar i Västerbotten
I december avslutades inventeringen av 1,6 miljoner hektar i Västerbotten och en vecka före jul ska inventeringen av cirka 300 000 hektar i Hälsingland påbörjas. Senare ska även cirka 100 000 hektar i Bergslagen inventeras. 
För att kvalitetssäkra inventeringen samarbetar Sveaskog med Svensk Naturförvaltning AB, som är ett konsultföretag med specialist- och forskarkompetens.
– Det blev en bra start, trots att vi inte kunde inventera våra marker i Kalix-området som planerat. När vi såg att älgvandringarna hade kommit igång ställde vi in flygningarna. Vi vill veta var älgarna är på hösten, under jakten, säger Jimmy Pettersson.
Värnar om älgarna
Dotterbolaget Sveaskog Naturupplevelser har som affärsidé att förvalta utveckla andra värden än de som har att göra med råvaruproduktion för skogsindustrin. Fiske, jakt och naturturism är några sådana värden. Jimmy Pettersson är tydlig med hur han ser på älgförvaltningen:
– Det är Sveriges nationalsymbol. Det finns inget i den svenska skogen som utövar en sådan lockelse och får sådan uppmärksamhet som just älgen. Så visst är värt att lägga ned lite resurser på vår älgstam.
Sveaskog har dessutom 30 000 jägare på sina marker. Jakten, framför allt älgjakten, representerar stora värden – både ekonomiska och sociala.