SVAs uppmaning är att man alltid bör tvätta händerna före och efter kontakt med alla sorters husdjur. .
Foto: Arkivbild/Suzanne Fredriksson SVAs uppmaning är att man alltid bör tvätta händerna före och efter kontakt med alla sorters husdjur. .

SARS-CoV-2 hos svensk hund

SARS-CoV-2, det virus som orsakar Covid-19, har för första gången påvisats hos en svensk hund. Hunden undersöktes och behandlades på djursjukhus på grund av luftvägssymtom.

Via ett pressmeddelande från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, meddelas att prover från hunden har analyserat som ett led i en smittspårning. Provtagningen gjordes då de personer som haft hand om hunden, samt en person ur djursjukhusets personal som vårdade den, har insjuknat i Covid-19.

Första svenska fallet
Infektion med SARS-CoV-2 hos hund har rapporterats internationellt tidigare men detta fall är det första där en svensk hund testats positiv för detta coronavirus.

– Trots positivt provsvar går det dock inte att säga huruvida hunden spelat en roll som smittspridare från djurhållare till personalen i fråga. Hundar anses endast måttligt mottagliga för SARS-CoV-2-infektion och det finns inga rapporter där smittspridning från hund till andra djur eller människor dokumenterats. Den största risken för smittspridning finns fortfarande i första hand mellan människor, säger statsepizootolog Karl Ståhl, SVA.

Tvätta händerna
Hundens symtom var kortvariga, den har tillfrisknat och sjukdomssymtomen bedömdes inte bero på SARS-CoV-2-infektionen.
Även om SARS-Cov-2 ursprungligen härstammar från vilda djur så drivs den pågående pandemin av smittspridning mellan människor. För att förebygga smittspridning mellan människa och djur är den allmänna rekommendationen att man vid kontakt med husdjur följer normala hygienrutiner, det vill säga tvättar händerna både före och efter kontakt.