Foto: Jordbruksverket Från och med i dag införs flera lättnader i restriktionerna i området i Västmanland som drabbades av afrikansk svinpest i höstas.

Svinpesten: Jakt tillåten i smittade zonen

Från och med i dag lättar Jordbruksverket på flera av restriktionerna i smittade zonen runt Fagersta. Bland annat blir det tillåtet att jaga annat vilt än vildsvin, dock inte med lös hund.

Förändringar i restriktionerna

I kärnområdet är det tillåtet att

  • röra sig till fots, med cykel och med häst i skog och mark, samt på is och i sjöar, ensam eller i mindre grupper
  • utföra sportaktiviteter som till exempel skidåkning, skridskoåkning, terrängcykling och ridning, ensam eller i mindre grupper
  • jaga annat vilt än vildsvin, under förutsättning att eventuell medföljande hund hålls i koppel eller lina.

I ytterområdet är det tillåtet att

  • genomföra vissa skogsbruksåtgärder, exempelvis hämta ut virke ur skogen, slutavverka samt plantera
  • utan några begränsningar vad gäller antal personer, röra sig till fots, med cykel och med häst i skog och mark, samt på is och i sjöar
  • ordna eller delta i organiserade tävlingar och större organiserade träningspass utanför etablerad tävlingsbana
  • jaga annat vilt än vildsvin, under förutsättning att eventuell medföljande hund hålls i koppel eller lina.

De nuvarande restriktionerna har gällt sedan den 30 november förra året.

Det sista vildsvinet i det inhägnade kärnområdet i den smittade zonen ska ha fällts i förrgår och nu har Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, gjort en ny riskvärdering av smittläget.

– Enligt vår bedömning så har inga vildsvin i området dött av afrikansk svinpest sedan slutet av september i fjol, och sedan dess pågår ingen smittspridning. Viruset som orsakar afrikansk svinpest är dock motståndskraftigt, i synnerhet under vinterförhållande med låga temperaturer. Det kan därför inte uteslutas att det finns smitta kvar i eventuella kadaverrester som ännu inte hittas, om än i begränsad omfattning. Risken för att sådan smitta ska spridas ut från kärnområdet bedöms dock som mycket liten, säger statsepizootolog Karl Ståhl vid SVA i ett pressmeddelande.

Stor inverkan på människor

Det har fått Jordbruksverket att i samråd med andra experter och berörda myndigheter lätta på flera av restriktionerna i den smittade zonen.

– Vår utgångspunkt har hela tiden varit att vi inte ska ha kraftigare restriktioner än vad situationen kräver. Därför känns det väldigt bra att vi nu är i ett läge där vi kan lätta på flera av de restriktioner som haft stor inverkan på människor inklusive näringsidkare i området. Jag tänker inte minst på att det nu blir tillåtet att röra sig i skog och mark även i kärnområdet, samt att vi kan tillåta flera angelägna skogsbruksåtgärder i ytterområdet, säger chefsveterinär Lena Hellqvist Björnerot vid Jordbruksverket.

Skogsbruk fortsatt förbjudet

90 döda vildsvins har påträffats i den smittade zonen sedan utbrottet upptäcktes i början av september. 62 av dem har hittats inom ett begränsat område och konstaterats vara smittade med afrikansk svinpest. 74 vildsvin har avlivats med jaktliknande metoder. Inga av dem har varit smittade.

Smittskyddsavlivningen pågår fortfarande och när snön har smält ska nya kadaversök göras i kärnområdet. Därför finns vissa restriktioner kvar både i kärnområdet och i ytterområdet. Att bedriva skogsbruk är till exempel fortsatt helt förbjudet i kärnområdet, och vissa skogsbruksåtgärder är även fortsatt förbjudna i ytterområdet.

Jordbruksverket meddelar också att ytterligare lättnader i restriktionerna kan bli aktuella under våren och sommaren om bekämpningen fortgår enligt plan.

Under förutsättning att ingen ny smittspridning uppstår kan Sverige återigen vara formellt fritt från afrikansk svinpest i oktober och då kan samtliga restriktioner hävas.