Foto: Shutterstock På företaget som ansvarade för sophanteringen kände man inte till riskerna med att vildsvin åt från matrester.

Svinpesten: VafabMiljö kände inte till smittorisk

VafabMiljö, som ansvarade för den nu stängda avfallsstationen i Fagersta varifrån afrikansk svinpest kan ha spritts, kände inte till riskerna med vildsvin bland matavfall. Det rapporterar Jordbruksaktuellt.

Det är tidningen Jordbruksaktuellt som har intervjuat Eva Favaro som är avdelningschef för hållbarhet och kommunikation på VafabMiljö.

Varnade 2021

2021 varnade Mikael Hultnäs, riksviltvårdskonsulent på Jägarnas Riksförbund, JRF,  för en påtaglig risk för att vildsvinen på Sänkmossens avfallsstation i Fagersta kunde orsaka ett utbrott av afrikansk svinpest.

VafabMiljö som ansvarade för driften ska därefter ha satt upp ett tält för att stoppa vildsvinen. Enligt Eva Favaro minskade antalet djur, men vildsvin kunde fortfarande röra sig på stationen och äta av av matreseter som fanns bland restavfallet.

Inga direktiv

Då Jordbruksaktuellt frågar henne om man känt till farorna svarar hon:

– Nej, vi har inte gjort det. Man har ju precis som många andra läst om att svinpesten förekommer i andra länder, men vi har inte fått några direktiv. Det har inte varit stort alls inom avfallsbranschen.

Sedan tillägger Eva Favaro att varken Jordbruksverket eller andra myndigheter hade informerat om farorna.

VafabMiljö har fem stora avfallsanläggningar i Heby, Enköping och hela Västmanland.