Foto: Shutterstock Smittspridningen ökade kraftigt på Balkan förra året.

Svinpestutbrott i Albanien

Ytterligare ett europeiskt land har drabbats av afrikansk svinpest – Albanien. Smittade vildsvinskadaver har hittats i den nordöstra delen av landet.

Det var den 9 februari som Albanien rapporterade till World Organisation for Animal Health, WOAH, om sitt utbrott av afrikansk svinpest.

Två smittade vildsvinskadaver har hittills hittats i den nordöstra delen av Albanien. Det ena 15 kilometer från gränsen till Kosovo och det andra 30 kilometer från gränsen till Nordmakedonien, rapporterar Pig Process.

Smittspridningen ökade kraftigt på just Balkan förra året.

28:e landet i Europa

Albanien är det 28:e landet i Europa som har drabbats av afrikansk svinpest sedan genotyp II började spridas på kontinenten 2007 via Georgien och Armenien.

Här finns en karta, från Friedrich-Loeffler-Institut i Tyskland, som visar smittläget i Europa just nu.