Länsstyrelsen i Dalarna har en åtelkamera som filmat en järvföryngring i den södra delen av Vansbro kommun. På sekvensen syns tre järvar. En av dem hoppar ned från en trädstam och springer iväg.
Foto: Länsstyrelsen i Dalarna Länsstyrelsen i Dalarna har en åtelkamera som filmat en järvföryngring i den södra delen av Vansbro kommun. På sekvensen syns tre järvar. En av dem hoppar ned från en trädstam och springer iväg.

Sydligaste järvvalparna filmade

Länsstyrelsen i Dalarna har fått Sveriges sydligaste järvfamilj bekräftat med en film från en åtelkamera i den södra delen av Vansbro kommun.

Enligt Naturvårdsverket har det blivit allt vanligare med observationer av järv söder om fjällen. Järvföryngringen som filmats i Vansbro är den sydligaste som dokumenterats på väldigt lång tid.
– Vi har tidigare fått in uppgifter som tyder på att en föryngring skett i området, men har inte lyckats bekräfta det förrän nu, säger Fredrik Perols, naturbevakare på länsstyrelsen.

Kameror viktigt verktyg
– I takt med att snömängden i länet minskar ser vi att viltkamerorna har blivit ett allt viktigare verktyg i vårt inventeringsarbete, tillägger han.
I Sverige lever järven framför allt i fjällkedjan, som sträcker sig från nordvästra Dalarna och norrut.
Filmen finns här: