Professor Jon Arnemo vid en av de sövda vargarna som märktes under tisdagen.
Foto: Länsstyrelsen Professor Jon Arnemo vid en av de sövda vargarna som märktes under tisdagen.

Tandsjövargarna GPS-märkta

Tisdagen den 7 december märktes de två vargarna i Tandsjöreviret med GPS-sändare. Vargarna har bildat ett revir på gränsen mellan Härjedalen och Norra Dalarna.

Under den senaste veckan har länsstyrelsens personal intensifierat bevakningen av vargparet. På tisdagen kunde personal på skotrar dirigera helikoptern till platsen där vargparet befann sig.
– När helikoptern kom med vargarna efter sövningen tog vi prover och vägde vargarna, berättar Linda Ersson från länsstyrelsen i Jämtland. Varghannen vägde 50 kilo och tiken cirka 40 kilo. Forskarna uppskattar åldern på bägge djuren till tre-fyra år.

Renskötseln berörs inte?
– Det här vargparet lever precis utanför renskötselområdet och ska förhoppningsvis inte störa renskötseln i området, kommenterar Linda Ersson.
Det finns en hel del tamdjursbesättningar inom reviret. Bland annat fäbodar berörs av vargparet som funnits i området i över ett år.

De lokala älgjägarna hävdar också att älgstammen i området är kraftigt försvagad eftersom rovdjurstrycket är stort med både björn och varg. Att ha GPS-sändare på vargparet gör att man nu kan se när vargarna kommer för nära fäbodar och tamdjursbesättningar och förhoppningsvis kan förebygga angrepp på tamdjur i området.