Utan en tidskrävande huvudförhandling kan hovrättens dom i målet mot Karl Hedin komma snabbare är förväntat.
Foto: Patrik Svedberg/Sveriges domstolar Utan en tidskrävande huvudförhandling kan hovrättens dom i målet mot Karl Hedin komma snabbare är förväntat.

”Polisens inspelningar kan fälla Hedin”

Hedinåklagare segerviss inför hovrättsförhandlingen

Karl Hedins sida har nu lämnat in sina synpunkter inför hovrättsförhandlingen och betonar att den friande tingsrättsdomen var mycket tydlig. Men åklagare Lars Magnusson menar att de inspelade telefonsamtalen kan fälla Hedin.

Det är en diger lunta om 24 sidor som Karl Hedins advokat, Sven Severin, nu har lämnat in till rätten. Punkt för punkt bemöts åklagare Lars Magnussons talan.
– Jag har försökt förklara hur vi ser på saken. Det är väldigt svårt att tro att hovrätten kommer att ändra tingsrättens välmotiverade dom som slagit fast att åklagarens argument inte håller, säger Sven Severin till Jakt & Jägare.

Genomförs på handlingarna
Han understryker att möjligheten att rättegången kommer att hållas på handlingarna, utan huvudförhandling, är mycket positiv för hans klient.
– Det innebär att man kanske kan stoppa in målet där det uppstår en lucka, det har ju inte tillkommit någon ny bevisning. Då behöver Karl Hedin förhoppningsvis inte vänta så länge som fallet varit om det varit aktuellt med en muntlig huvudförhandling.
Men åklagare Lars Magnusson är av en annan åsikt och påpekar att den medåtalade mannens advokat ännu inte godtagit att rättegången genomförs utan huvudförhandling.

”Spelar ingen större roll”
– Jag tror att han har på sig till den 27 augusti att bestämma sig, till dess vet vi inte om han kan tänka sig att avstå en huvudförhandling. För min del spelar det ingen större roll om det blir det ena eller det andra.
Vilket är ditt starkaste kort som åklagare?
– Att det finns inspelningar av två samtal där han säger att han jagar. Det har han inte kunnat förklara på ett tillfredställande vis.

Kommer in med yttrande
Men när Jakt & Jägare når den medåtalade mannens ombud, advokat Göran Witt-Strömer, visar det sig att han är på semester och därför inte har hunnit att komma in med sitt yttrande.
– Skälet till att jag inte har gjort det ännu är också att advokat Sven Severin som företräder Karl Hedin hade mest att säga i saken. Jag kommer att läsa hans inlaga och göra ett väsentligt kortare yttrande till hovrätten, som jag lämnar i slutet av veckan, säger Göran Witt-Strömer och tillägger:
– Vi är helt eniga i att målet bör avgöras på handlingarna.