Här är idet där slagbjörnen gick till anfall mot den 29-årige röjaren. Två år tidigare tvingades en röjare i samma skog slänga röjsågen och fly när en björn kom ut ur idet.
Foto: Hans-Olov Hansson Här är idet där slagbjörnen gick till anfall mot den 29-årige röjaren. Två år tidigare tvingades en röjare i samma skog slänga röjsågen och fly när en björn kom ut ur idet.

Tidigare björnattack mot röjare

Det är inte första gången en röjare har kommit i kontakt med björn som lega i ide vid Skattungbyn. För två år sedan hände en liknande incident, endast cirka fyra kilometer sydost om den plats där nu den 29-årige skogsarbetaren blev björnbiten.

Även för två år sedan kom röjaren för nära björnidet. Mannen upptäckte björnen som kom ut ur idet, slängde röjsågen och sprang från platsen. Flera dagar efter händelsen hämtades röjsågen från skogen. Den gången resulterade björnmöte inte i några skador.

Men risken att komma i kontakt med björn under arbetet med skogsröjning i ungskog har ökat i samband med den ökande björnstammen. Det är framför allt under röjning i ungskogar tidig vår, eller sent in på hösten när det kommit snö, som risken är som störst när björnar finns i iden.

Björniden i ungskogar

Enligt björnforskaren Sven Brunberg har björnarna till stor del sina iden placerade i ungskogar.

– Jag har inte hört talas om att någon skogsarbetare i modern tid som blivit skadad av björn, säger han.

Den som röjer i ungskogar har en motordriven röjsåg som har en ljudnivå över 80 decibel. Därmed har röjaren hörselskydd på sig. Det innebär att skogsarbetaren har svårt att höra ljud och är koncentrerad på sitt arbete. Fokus är på röjklingan eller området rakt fram och vilka träd som skall tas bort. Då är det svårt att ha koll på vad som händer i omgivningen.

Allt tidigare röjningsarbete

Röjningsarbetet har startat allt tidigare på säsongen de senaste 15 åren. Redan innan all snö försvunnit på våren är arbetet igång. Även under hösten pågår röjningsarbetet fram till snödjupet sätter stopp.

Därför är det inte helt oväntat att en skogsröjare blir attackerad och skadad av björn.

Frågan om riskerna att röja tidig vår och sen höst har diskuterats i över 20 års tid bland skogsarbetarna i områden med fast björnstam. Det har varit mer en fråga om när en attack inträffar än om det skulle ske. Det finns flera incidenter där skogsarbetare mött björn utan att skador uppstått.

Uppenbar risk för röjare

Anders Frääs är skogvaktare med ansvar för röjningsarbeten i Orsa besparingsskog. Han ser ett uppenbart problem med röjningsarbete där det finns björnar i ide.

Det är svårt att hitta lösningar för att undvika att det blir incidenter mellan björn och röjare, anser Anders Frääs. Skogsvårdslagen ställer krav på röjningar av ungskogar och även vilken typ av röjning som får göras under vår och höst.

– Vad vi på besparingsskogen kan göra är att samarbeta med björnforskningsprojektet och höra om det finns någon radiomärkt björn i ide innan vi börjar röja i ett område, säger Anders Frääs.

– Här på Orsaskogen finns en stor björnstam. Ett sätt är att skjuta mer björn. Med minskat antal björnar minskar även riskerna att det inträffar incidenter mellan björn och skogsarbetare, tillägger Anders Frääs.