Foto: Shutterstock Den före detta förtroendevalde som har stulit en miljon kronor från Svenska Dreverklubben döms till fängelse.

Tidigare förtroendevald i Dreverklubben får fängelsestraff

En före detta förtroendevald i Svenska Dreverklubben döms till fängelse i ett år och två månader för grovt bedrägeri. Han ska också betala ett skadestånd på 1 000 123 kronor plus ränta till Svenska Dreverklubben.

Svenska Dreverklubben polisanmälde den före detta förtroendevalde mannen i mars 2019. Då hade det uppdagats att cirka en miljon kronor saknades på klubbens sparkonto. Ett konto som endast den nu dömde mannen hade tillgång till.

Åtal väcktes i september, rättegången ägde rum den 7 december och i dag kom Jönköpings tingsrätts dom.

I den går bland annat att läsa:

”Sammanfattningsvis är den bevisning som åklagaren presenterat robust och pekar ut XX som ensam gärningsman och att det tidigt har funnits en brottsplan från hans sida, sannolikt till följd av en svår ekonomisk situation.”

21 banköverföringar

Kammaråklagare Klas Lööf kunde under rättegången visa att mannen vid 21 tillfällen, mellan augusti 2015 och juni 2017, olovligen har överfört pengar från ett av Svenska Dreverklubbens konton till sitt eget, för att betala egna skulder till framför allt Kronofogdemyndigheten.

Mannen erkänner att så är fallet. Men han hävdar att överföringarna inte var olovliga, utan ersättning för utfört arbete i Svenska Dreverklubben sedan 2011. Denna ersättning ska det ha beslutats om på ett telefonmöte i augusti 2015 som inte protokollfördes, men där styrelsen var beslutsför. Under rättegången medgav mannen att det rörde sig om ”svart inkomst”.

”En efterhandskonstruktion”

Tingsrätt tror dock inte på den förklaringen, utan skriver i domen:

”Åklagarens bevisning ska förstås ställas mot de uppgifter som XX lämnat. Han har inte tidigare berättat om en hemlig överenskommelse med några av styrelseledamöterna. Att några ledamöter skulle gå med på ett sådant allvarligt brottsupplägg som han nu menar bara i intresse för XX själv framstår som mycket långsökt.”

I domen kallas uppgifterna för ”en efterhandskonstruktion”. För även om mannen har lagt ner mycket arbete för Svenska Dreverklubbens räkning accepterade han förtroendeuppdraget med vetskap om att det skulle utföras ideellt.

Har lämnat politiska uppdrag

Redan några dagar efter rättegången meddelade mannen att han lämnar alla sina politiska uppdrag i hemkommunen.

Han är tidigare ostraffad och ansåg under rättegången att den mediala uppmärksamheten som åtalet har väckt borde anses förmildrande.

Det anser dock inte Jönköpings tingsrätt som i domen understryker att varje brottstillfälle som mannen döms för är grovt.