Anders Wallensten, biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten, säger att risken att smittas med rävens dvärgbandmask är mycket liten.
Foto: Shutterstock & Folkhälsomyndigheten Anders Wallensten, biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten, säger att risken att smittas med rävens dvärgbandmask är mycket liten.

Tre kan ha fått dvärgbandmask i Sverige

Sedan 2012 har tio personer i Sverige rapporterats smittade med rävens dvärgbandmask. Folkhälsomyndigheten kan inte utesluta att de tre senaste har smittats i landet eftersom parasiten har påvisats bland svenska rävar.

– Det var väntat att vi förr eller senare skulle få fall av infektion med rävens dvärgbandmask där vi inte kan utesluta inhemsk smitta. Men risken att smittas är fortsatt mycket liten, både i Sverige och i länder där parasiten är betydligt vanligare i naturen än den är här, säger Anders Wallensten, biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.
Myndigheten bedömer att smittan även i fortsättningen kommer att vara mycket ovanlig hos människor. För även i länder med mycket högre förekomst av dvärgbandmask hos räv är det ovanligt att människor smittas.

Kan orsaka allvarlig sjukdom
Infektion med dvärgbandmask kan orsaka allvarlig sjukdom och ge symtom som smärta över levern, sjukdomskänsla och viktnedgång. Behandling sker oftast med antimaskmedel och i vissa fall kirurgi.
Inkubationstiden är lång, oftast 5-15 år. Något vaccin finns inte.
Folkhälsomyndigheten skriver i ett pressmeddelande att risken att smittas genom att äta svenska eller utländska bär, svampar och grönsaker bedöms som ytterst liten. Och rekommenderar att man tvättar händerna före matlagning. Att skölja bär, svampar och grönsaker kan ha viss effekt, men kokar man dem dör alla eventuella parasiter, bakterier och virus.

Större smittrisk för jägare
Jägare löper större risk att smittas av parasitens ägg, ifall de kommer i kontakt med en smittad räv. Det är dock en mycket liten andel rävar i Sverige som är smittade.
Eftersom man i dag inte säkert vet om smittan förekommer i hela landet anser Folkhälsomyndigheten att det är klokt att jägare följer dessa råd, även om de inte är vetenskapligt utvärderade:
1. Använd plasthandskar vid all hantering av räven och tvätta händerna med tvål och vatten efteråt.
2. Förvara rävkroppen i en plastsäck under frakt.
3. Flå rävkroppen utomhus eller i ett välventilerat rum.
4. Blöt/spreja med vatten i området kring ändtarmsöppningen före snitt i det området för att undvika att eventuella maskägg virvlar upp.
5. Låt skinn som ska tillvaratas få hänga på tork under lång tid före vidare hantering. Enbart frysning är inte ett bra alternativ då det kan göra att eventuella ägg överlever längre.