Tre nya ansökningar omskyddsjakt på olika vargar

Ansökningar om skyddsjakt på tre olika vargar har i dagarna kommit in från olika håll i landet. Det handlar om en varg i Norrbotten och två vargar i Dalarna.

Det är ingen sommarstiltje på Naturvårdsverkets viltförvaltningsenhet. Förutom de omskrivna ärendena med vargar som attackerat får i vid Kruppa fäbod i Dalarna och en fårbesättning utanför Torsby, har nu ytterligare skyddsjaktsansökningar kommit in.
Ett fall rör den varghanne som invandrat från Finland/Ryssland och befinner i Norrbotten. Innevånarna i Tärendö och Gällivare sameby vill skjuta vargen eftersom den med jämna mellanrum befinner bland renarna.

Tar renar då och då
– När en varg kommer när renflockar så tar den renar då och då. Men just nu är den inte i någon sameby, säger Maano Aunapuu på Naturvårdsverket.
Ytterligare två ansökningar har också kommit in från Dalarna. Rättviks västra viltvårdsområde söker skyddsjakt på den varg som dödade ett får vid Töfåsen den 26 juli. Vargen är inte identifierad på individnivå, men man vet att den hör till samma flock som vargarna i Kruppa.
Dessutom utäcktes på tisdagen att en varg tagit ett får vid Brindbergs fäbod, norr om Brunnsberg i Älvdalen. Även där ansöks nu om skyddsjakt.