Det råder inga tvivel om att fåren har dödats av varg, enligt länsstyrelsen. I besiktningsintyget från i går står: ”Samtliga djur dödade av bett mot hals och nacke.”
Foto: Shutterstock Det råder inga tvivel om att fåren har dödats av varg, enligt länsstyrelsen. I besiktningsintyget från i går står: ”Samtliga djur dödade av bett mot hals och nacke.”

Tre vargangrepp mot samma får i Halland

Samma får som för en månad sedan angreps av varg i Varbergs kommun har i helgen utsatts för två nya vargangrepp. Natten till söndagen dödades sex får och sjutton fick så svåra skador att de avlivades. Hur omfattande skadorna blev i natt är länsstyrelsen just nu och besiktar.

Det är en stor fårbesättning utanför Veddige som på drygt en månad har drabbats av tre vargangrepp, under vilka många får har dödats.
Den 21 juli dödades sju får och tio blev tvungna att avlivas.
Natten till i går dödades sex får och sjutton fick avlivas. I länsstyrelsens besiktningsintyg går att läsa: ”Samtliga djur dödade av bett mot hals och nacke.”

Samma får – ny hage
Fårägaren valde att under gårdagen flytta de oskadda fåren till en hage som ligger i anslutning till bostadshuset, cirka 150 meter från hagen där de två tidigare angreppen ägde rum.
Men det hjälpte inte. I dag på morgonen upptäckte fårägaren att samma får hade blivit vargangripna på nytt. Ingen av hagarna har rovdjursavvisande stängsel.
– Jag vet inte än hur omfattande skadorna är efter angreppet i natt. Men ett antal får har dödats. Vår personal är på gården just nu, säger naturvårdshandläggare Martin Broberg på länsstyrelsen i Hallands län.

Inget dna-svar
Efter det första angreppet mot fårbesättningen topsade länsstyrelsen skadorna. Men dna-analysen gav inget resultat.
Eftersom besiktningspersonen i går kunde konstatera att det inte råder några tvivel om att det rör sig om ett vargangrepp topsades inga skador då. Det har däremot gjorts i dag.
– Även om det inte går att säga säkert bedömer vi att det är troligt att det är samma varg som har utfört alla tre angreppet, säger Martin Broberg.

Flera synobservationer
Det har rapporterats om flera synobservationer i orten Karl Gustav i närheten på sistone.
– Den senaste observationen gjordes faktiskt så sent som i lördags kväll, säger Martin Broberg.
Han berättar också att det finns många får som betar i trakten och att länsstyrelsen har mejlat ut varningar till samtliga djurägare i Halland som har anmält sig till länsstyrelsens rovdjursvarningstjänst.
– Det som har hänt är oerhört beklagligt. Nu jobbar vi med att förebygga nya angrepp och har bland annat bett fårägaren om lov att få sätta upp lapptyg. Djurägaren har inte möjlighet att vid den här tiden på året ta in alla djur nattetid, förklarar Martin Broberg.

Sju mil från skyddsjakt
Han har under förmiddagen varit i kontakt med bland annat länsstyrelserna i Jönköpings och Västra Götalands län, där det pågår skyddsjakt på en varg. Skyddsjaktområdet ligger inte långt från gården där vargangreppen i Halland har ägt rum.
– Jag kollade på kartan. Det är bara sju mil fågelvägen från det vargangrepp som har ägt rum längst västerut inom skyddsjaktsområdet, säger Martin Broberg.
Samtidigt påpekar han att det är flera vargar som rör sig i de tre länen för tillfället. Och om det är samma varg som har utfört samtliga angrepp på får vet ingen.

Kan bli skyddsjakt
Besluten om skyddsjakten i grannlänen togs på eget initiativ av länsstyrelserna.
– Vi håller på att se över om vi också kan besluta om skyddsjakt. Det vore en styrka att veta vilken skadegörande individ som man i så fall riktar skyddsjakten mot, men det är inte avgörande, säger Martin Broberg.