Mängden trikiner avgör hur sjuk den som äter köttet blir.
Mängden trikiner avgör hur sjuk den som äter köttet blir.

Trikinfynd i skånskt vildsvin

Trikiner har påträffats i ett vildsvin som fälldes i Åhus i Skåne. Företaget som gjorde analysen skriver på Facebook att koncentrationen av larver var låg men att antalet snabbt kan stiga.

Det är tämligen sällsynt att vildsvinskött innehåller trikiner men risken för svår sjukdom är stor för den som får i sig smittat kött.
I en vildsvinshona som sköts i skånska Åhus i Kristianstad kommun påträffades tre trikinlarver per gram kött.
Analysföretaget JP Hästveda AB som testade köttet skriver på Facebook att koncentrationen är tämligen låg men snabbt kan stiga.
Det största fynd som gjorts i Sverige var omkring 2 000 larver per gram kött.