Foto: Shutterstock Enligt länsstyrelsen i Kalmar är det osannolikt att det är vargar från Kostareviret som har rivit fåren, snarare rör det sig om individer som vandrat in från Kronoberg eller Blekinge.

Två får vargdödade i Kalmar län

Natten till i går vargdödades två får i Torsås kommun i Kalmar län. En mängd observationer har rapporterats på skilda håll i länet under senare tid.

Mellan den 22 oktober och den 13 november har länsstyrelsen i Kalmars viltkameror dokumenterat varg öster om Kosta vid 13 tillfällen.

Vuxna djur

Fyra av filmerna visade två vargar som går tillsammans och en film från den 13 november visade två vuxna djur tillsammans med en valp.

Natten mot onsdag påträffades två döda får i Rotavik i Torsåstrakten. Länsstyrelsen bekräftar att det rör sig om ett vargangrepp. Myndigheten uppmanar alla lantbrukare och övriga tamdjurshållare i området att öka sin tillsyn och i görligaste mån hålla djuren inomhus.

Bild i måndags

Fredrik Ustrup, enhetschef på djurenheten på länsstyrelsen i Kalmar län, berättar att vargarna i Kostareviret fångades på bild så sent som i måndags.

– Ingenting tyder på att de har lämnat reviret, det är osannolikt att de har med detta angrepp att göra, säger han och fortsätter:

– Då är det troligare att det rör sig om någon av de vargar som tidigare har dödat får i Blekinge och Kronoberg.

Ingen skyddsjakt

Sedan konstaterar han att det aldrig har genomförts en skyddsjakt på varg i Kalmar län, och det är ingenting som planeras nu heller.

– Vi har inte diskuterat frågan utifrån det här angreppet. Först och främst måste vi fastslå vilken individ det handlar om, prover är tagna, säger han.