Två lodjur får skjutas i Dalarna

(Uppdaterad version) I Dalarna kommer endast två lodjur att få fällas under nästa års lodjursjakt. De två lodjuren får skjutas i renskötselområdet i Älvdalens kommun. Det konstaterades vid viltförvaltningsdelegations senaste möte.

Enligt beslutet ligger antalet lodjur i länet under miniminivån för att bevilja vanlig licensjakt.
Länsstyrelsen gör dock ett undantag då ambitionen är att lodjurstammen ska minska i renskötselområdet och därför får två lodjur skjutas i området runt Idre nya sameby.

– Antalet lodjur som ska få skjutas i Dalarna är ingenting som viltförvaltningsdelegationen fått rösta om, utan det har landshövdingarna i mellersta förvaltningsområdet gjort upp mellan sig.
Det säger Pierre Hedlund som representerar fäbodbruket i länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation.
I det så kallade mellersta förvaltningsområdet ingår länsstyrelserna från Västra Götaland, Värmland, Örebro, Västmanland, Dalarna, Gävleborg, Uppland och Stockholms län.

Hövdingarna fördelar lodjuren
– Inom området får 40 lodjur skjutas och landshövdingarna fördelar avskjutningen mellan sig. Då fick Dalarna två lodjur. Men vi i delegationen har inte varit med och röstat om beslutet.
Pierre Hedlund menar att hela beräkningen är felaktig då den bygger på att det ska finnas 300 föryngringar inom området.
– Men det håller inte idag då det inte finns tillräckligt mycket rådjur för att föda en så stor lodjursstam, kommenterar Pierre Hedlund.
Han menar att i och med att rådjursstammen har gått ner så kraftigt så kan heller inte lodjuren överleva om de är så många.