Två skyddsjaktsansökningar på varg

Nu har det lämnats in skyddsjaktsansökningar för både Homnareviret och Korsåreviret, båda helt eller delvis i Gävleborg.

I Korsåreviret har två hundar dödats, en på dalasidan och den andra på gästrikesidan.
– Med hänsyn till skadorna och vargarnas oskygga uppträdande är en begränsad skyddsjakt på två vargar befogad, säger Thomas Björklund, ordförande i Jägareförbundet i Dalarna, till Dalarnas Tidningar.
I Homnareviret har skyddsjaktsansökan lämnats in av de tre hundägarna som förlorat sina hundar under den senaste månaden. Dessutom har länsstyrelsen i Gävleborg fått en protestlista mot Homnavargarna. Listan har skrivits under av 400 personer i Voxnaområdet som fått nog av vargarna och menar att det känns som att bo i ett stort varghägn.