Utländska pengar till svensk björnforskning

Hur mycket pengar läggs på björnforskningen och var kommer pengarna från?
– Det är ingen lätt fråga att ge svar på, kommenterar björnforskaren Sven Brunberg från Tackåsen.
Det senaste året är kostnaderna för själva björnprojektet cirka 2,4 miljoner kronor om man räknar med svenska finansiärer.
I själva verket spenderas även utländska forskarpengar. Därmed kan det bli cirka sju miljoner kronor.

Anslag och bidrag kommer både från Sverige och Norge, från skattepengar och privata sponsorer. Naturvårdsverkets viltforskningskommitté har betalat 750 000 kronor.

– En miljon kronor kommer från norska viltforskningspengar och resten av pengarna från olika organisationer och privata sponsorer berättar Sven Brunberg.

Till detta kommer doktorander, som söker egna pengar från olika forskningsstiftelser eller andra finansiärer, från både Sverige och utlandet.

Nio utländska doktorander

I dag finns nio doktorander som jobbar med björnforskning från nio olika länder, Sverige, Norge, Finland, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Österrike och Pakistan.

Pengarna till forskningen som doktoranderna utför kommer till största delen från deras hemländer. Alla doktoranderna håller inte på med fältarbeten. De flesta sitter på universitet i sina hemländer och jobbar med björnforskning.

– Doktorander använder material och fakta som bland annat kommer från det Skandinaviska björnprojektet, vilket betyder att de direkta kostnaderna för björnprojektet är nästan försumbara, förklarar Sven Brunberg.

Mycket av fältarbetet utförs av studenter som gör sin praktik inom björnprojektet som har studielån eller annan finansiering för sina studier. Det betyder att även stora delar av fältarbetets kostnader är pengar som inte belastar björnprojektet.

– De totala kostnaderna för björnforskningen med forskare, doktorander, studenter med flera går inte att exakt ge svar på, säger Sven Brunberg.

Troligtvis två till tre gånger den summa som det Skandinaviska björnprojektet har i anslag och bidrag.

Det finns björnstammar i andra europeiska länder och många forskare ser Skandinaviens mångåriga björnforskning som en tillgång för hur dessa länder ska hantera en björnstam i framtiden. Även björnforskning från andra länder kan ge Skandinavien och Sverige nya kunskaper om brunbjörnen.